Vytvořte fakturu

Universal Music - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 09.05.2016
Basic information
Obchodní název Universal Music
IČO 31373461
TIN 2020302625
DIČ SK2020302625
Datum vytvoření 13 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Universal Music
Prievozská 4
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 258 437 €
Zisk 117 795 €
Kapitál 3 325 338 €
Vlastní kapitál 2 221 029 €
Kontaktní informace
Email universal@universalmusic.sk
webové stránky http://www.universalmusic.sk
Telefon(y) +421245525616
Date of updating data: 09.05.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,920,001
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,450
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,450
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 16,450
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,767,095
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 1,478,414
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 0
3. Jiné pohledávky z přidružené subjekty (351) - /391A/ 778,100
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 611,722
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 88,592
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 260,209
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 245,265
1.a. Obchodní pohledávky vůči přidružené subjekty (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,097
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240,168
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 14,944
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 28,472
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,266
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 27,206
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 136,456
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 11,993
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 124,463
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,920,001
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 218,981
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,162
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,162
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 93,385
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 93,385
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 117,795
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,701,020
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,810
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,810
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,566,952
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,540,376
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,173,895
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 366,481
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,228
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 4,143
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 13,707
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 498
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 131,258
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 131,258
Date of updating data: 09.05.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,253,520
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,258,437
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 470,289
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 18,376
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 4,917
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,764,855
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,080,919
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 57,747
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 9,644
D. Služby (účtová skupina 51) 531,950
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 269,016
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 211,258
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 55,011
4. Sociální náklady (527, 528) 2,747
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 228
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,942
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,942
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 41,265
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,165,127
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 177,518
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -110,676
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,353
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 324
XI.1. Úrokové výnosy z odkazovaných obchodních jednotek (662A) 324
XII. Kurzové zisky (663) 1,029
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 5,482
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 8
N.1. Úrokové náklady za propojených subjektů (562A) 8
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 3,815
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,659
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,129
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 173,389
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 55,594
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 72,993
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -17,399
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 117,795
Date of updating data: 09.05.2016
Date of updating data: 09.05.2016