Vytvořte fakturu

RP BAU - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.08.2016
Basic information
Obchodní název RP BAU
IČO 31373488
TIN 2020847345
DIČ SK2020847345
Datum vytvoření 30 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo RP BAU
Pri Kysuci 99/77
01003
Žilina
Financial information
Prodej a příjem 7 251 €
Zisk 2 765 €
Kapitál 549 €
Vlastní kapitál 549 €
Kontaktní informace
Email peterpecho1@gmail.com
Telefon(y) 0948928059
Date of updating data: 25.08.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,824
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,824
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 10,824
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 9,858
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 770
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -316
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 2,765
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 966
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 966
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 966
Date of updating data: 25.08.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,251
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 7,251
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 3,449
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 2,603
C. Služby (účtová skupina 51) 622
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 20
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 204
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 3,802
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 4,026
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 77
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 77
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -77
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 3,725
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 2,765
Date of updating data: 25.08.2016
Date of updating data: 25.08.2016