Vytvořte fakturu

ST Design - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ST Design
IČO 31373551
TIN 2020329740
Datum vytvoření 20 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ST Design
Nejedlého 19
84102
Bratislava
Financial information
Kapitál 75 520 €
Vlastní kapitál -10 648 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 53,608
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 20,516
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 20,480
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 36
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 74,124
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -10,649
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -17,288
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 84,773
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 84,773
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 471
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 84,302
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4247396.tif
Date of updating data: 25.06.2015