Vytvořte fakturu

I. RENT - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.01.2016
Basic information
Obchodní název I. RENT
IČO 31373721
TIN 2020847367
DIČ SK2020847367
Datum vytvoření 20 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo I. RENT
Krasovského 13
85101
Bratislava
Financial information
Zisk -4 717 €
Kapitál 30 370 €
Vlastní kapitál -326 147 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903391331
Mobile(y) 0903391331
Date of updating data: 25.01.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 28,430
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 28,241
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 28,241
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 28,241
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 189
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 46
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 46
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 143
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 143
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 28,430
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -330,864
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 8,298
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 8,298
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -334,445
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -334,445
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,717
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 359,294
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 16,213
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 16,213
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 342,491
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) -98
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) -98
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 341,629
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 590
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 590
Date of updating data: 25.01.2016
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,634
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 294
D. Služby (účtová skupina 51) 1,049
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,016
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,016
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 275
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,634
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -1,343
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 123
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 123
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -123
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -3,757
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,717
Date of updating data: 25.01.2016
Date of updating data: 25.01.2016