Vytvořte fakturu

BANEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BANEX
IČO 31373852
TIN 2020304671
Datum vytvoření 16 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BANEX
Ľadová 8
81105
Bratislava
Financial information
Zisk -480 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 126,569
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 797
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 797
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 797
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 125,772
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,382
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 11,054
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 11,054
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,328
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 113,390
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 113,390
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 126,569
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 126,089
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 35,949
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 46,770
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 43,285
2. Ostatní fondy (427, 42X) 3,485
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 37,211
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 59,517
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -22,306
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -480
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 480
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 480
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -480
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4446102.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31373852 TIN: 2020304671
 • Sídlo: BANEX, Ľadová 8, 81105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava 17.05.1999
  Martin Smutný Americká 1 Bratislava 17.05.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Martin Smutný 3 320 € (50%) Americká 1 Bratislava
  Ondrej Smutný 3 320 € (50%) Zohor
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   28.05.2001Noví spoločníci:
   Martin Smutný Americká 1 Bratislava
   Ondrej Smutný Domkárska 27 Zohor
   27.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Martin Smutný Americká 1 Bratislava
   PaedDr. Peter Smutný Domkárska 27 Zohor
   17.05.1999Nové predmety činnosti:
   poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
   sprostredkovateľská a zastupiteľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Martin Smutný Americká 1 Bratislava
   PaedDr. Peter Smutný Domkárska 27 Zohor
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Martin Smutný Americká 1 Bratislava
   16.05.1999Zrušeny spoločníci:
   Martin Smutný Americká 1 Bratislava
   PaedDr. Peter Smutný Domkárska 27 Zohor
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PaedDr. Peter Smutný - generálny riaditeľ Domkárska 27 Zohor
   11.08.1997Nové sidlo:
   Ľadová 8 Bratislava 811 05
   10.08.1997Zrušené sidlo:
   Chalupkova 9 Bratislava 819 49
   13.02.1995Nové sidlo:
   Chalupkova 9 Bratislava 819 49
   Noví spoločníci:
   Martin Smutný Americká 1 Bratislava
   PaedDr. Peter Smutný Domkárska 27 Zohor
   Nový štatutárny orgán:
   PaedDr. Peter Smutný - generálny riaditeľ Domkárska 27 Zohor
   12.02.1995Zrušené sidlo:
   Americká 1 Bratislava 831 02
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PaedDr. Peter Smutný - riaditeľ Domkárska 27 Zohor
   16.06.1994Nové obchodné meno:
   BANEX, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Americká 1 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie výkonu služieb
   obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   sprostredkovanie nákupu a predaja nehnuteľností
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie prenájmu a prenájom nehnuteľností
   leasing
   Noví spoločníci:
   JUDr. Milan Smutný Americká 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PaedDr. Peter Smutný - riaditeľ Domkárska 27 Zohor