Vytvořte fakturu

MADE IN... financial management - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MADE IN... financial management
IČO 31373887
TIN 2020353434
DIČ SK2020353434
Datum vytvoření 20 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MADE IN... financial management
Kopčianska 88
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 298 685 €
Zisk 45 893 €
Kapitál 484 202 €
Vlastní kapitál 6 419 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0905505269, 0249498080
Mobile(y) 0905505269
Fax(y) 0249497980, 0249498080
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 565,620
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 564,988
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 33
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 33
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 561,284
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 45,244
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 45,244
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 507,196
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 8,844
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,671
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 56
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 3,615
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 632
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 632
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 565,620
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 52,312
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 16,597
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
2. Změna základního kapitálu +/- 419 9,958
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 663
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -10,841
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 15,943
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -26,784
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 45,893
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 513,308
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,257
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,257
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 511,039
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 421,483
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 421,483
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,061
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 24,047
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 62,711
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 737
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 298,685
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 298,685
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 832
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 297,853
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 234,074
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 634
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 35,143
D. Služby (účtová skupina 51) 144,659
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 42,133
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 31,031
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 10,922
4. Sociální náklady (527, 528) 180
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 439
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 10,954
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 112
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 64,611
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 118,249
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 7,208
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 5
2. Ostatní náklady (562A) 5
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 7,203
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -7,207
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 57,404
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 11,511
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 11,511
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 45,893
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31373887 TIN: 2020353434 DIČ: SK2020353434
 • Sídlo: MADE IN... financial management, Kopčianska 88, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Marián Mráz Šancova 51/46 Bratislava 831 04 12.03.2003
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Marián Mráz 6 639 € (100%) Šancova 51/46 Bratislava 831 04
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   12.01.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Marián Mráz Šancova 51/46 Bratislava 831 04 Vznik funkcie: 12.03.2003
   11.01.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Andrej Horák Nobelovo námestie 10 Bratislava Skončenie funkcie: 11.03.2003
   31.03.2000Noví spoločníci:
   RNDr. Marián Mráz Šancová 51/46 Bratislava 831 04
   30.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Andrej Horák Nobelovo námestie 10 Bratislava 851 01
   RNDr. Marián Mráz Šancova 51/46 Bratislava 831 04
   20.06.1994Nové obchodné meno:
   MADE IN... financial management spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kopčianska 88 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   automatizované spracovanie dát
   poskytovanie software
   sprostredkovanie v oblasti výpočtovej techniky
   reklama a propagácia
   Noví spoločníci:
   Andrej Horák Nobelovo námestie 10 Bratislava 851 01
   RNDr. Marián Mráz Šancova 51/46 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Andrej Horák Nobelovo námestie 10 Bratislava Skončenie funkcie: 11.03.2003