Vytvořte fakturu

TEAS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název TEAS
IČO 31373992
TIN 2020346086
DIČ SK2020346086
Datum vytvoření 16 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TEAS
Stará Vajnorská 17
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 4 772 676 €
Zisk 254 959 €
Kapitál 1 764 047 €
Vlastní kapitál 1 247 140 €
Kontaktní informace
Email recepcia@teas.sk
Telefon(y) 0244458257, 0244458274
Fax(y) 0244458262
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,188,845
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 273,185
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 23,676
2. Software (013) - /073, 091A/ 23,676
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 249,509
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 249,509
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,909,464
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 438,701
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 771
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 437,930
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 2,061
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 2,061
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 807,327
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 807,318
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 807,318
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 661,375
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,017
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 657,358
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 6,196
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,101
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 4,095
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,188,845
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,502,100
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 4,631
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 4,631
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,235,871
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,235,871
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 254,959
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 686,745
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 96,020
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 654
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 95,366
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 547,420
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 332,748
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 332,748
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 20,983
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 13,209
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 106,231
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 74,249
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 43,305
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 23,595
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 19,710
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 4,754,640
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 4,772,676
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 4,662,662
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 53,384
V. Aktivace (účtová skupina 62) 13,007
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 38,104
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,519
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,432,408
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 3,065,145
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 103,716
D. Služby (účtová skupina 51) 708,968
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 422,908
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 305,375
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 108,188
4. Sociální náklady (527, 528) 9,345
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 5,723
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 88,894
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 88,894
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 6,458
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,553
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,043
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 340,268
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 851,224
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 552
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 552
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 552
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 11,921
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 10,598
2. Ostatní náklady (562A) 10,598
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,323
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,369
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 328,899
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 73,940
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 76,471
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -2,531
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 254,959
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31373992 TIN: 2020346086 DIČ: SK2020346086
 • Sídlo: TEAS, Stará Vajnorská 17, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ján Brúder Koncová 14 Bratislava 831 07 29.05.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ján Brúder 6 639 € (100%) Koncová 14 Bratislava 831 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   22.09.2009Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 831 04
   21.09.2009Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 841 04
   29.05.2009Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 17 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Brúder Koncová 14 Bratislava 831 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Brúder Koncová 14 Bratislava 831 07
   28.05.2009Zrušené sidlo:
   Lipského 2 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava 841 01
   18.08.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava
   17.08.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava
   16.06.1994Nové obchodné meno:
   TEAS, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Lipského 2 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   činnosť organizačného a ekonomického poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   konzultačná činnosť v oblasti ekonomiky a obchodu
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ján Brúder Lipského 2 Bratislava 841 01