Vytvořte fakturu

MAGMA - S - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MAGMA - S
IČO 31374085
TIN 2020333898
DIČ SK2020333898
Datum vytvoření 14 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MAGMA - S
Trenčianska 56/D
82109
Bratislava
Financial information
Zisk -17 415 €
Kapitál 1 762 967 €
Vlastní kapitál 1 616 808 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1,100,188
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 188
A.II.1. Pozemky a stavby (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 1,100,000
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 655,940
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 125
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 648,928
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,996
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 1,756,128
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 1,599,393
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 1,666,335
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 1,666,335
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 421
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -49,948
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -17,415
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 156,735
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 156,684
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 15,107
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 140,617
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 50
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 16,342
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 120
C. Služby (účtová skupina 51) 16,108
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 114
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -16,342
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -16,228
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 113
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 113
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -113
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -16,455
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -17,415
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015