Vytvořte fakturu

BERLITZ SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 13.08.2015
Basic information
Obchodní název BERLITZ SLOVAKIA
IČO 31374140
TIN 2020302713
DIČ SK2020302713
Datum vytvoření 16 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BERLITZ SLOVAKIA
Černicová 6
83101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 971 701 €
Zisk -113 398 €
Kapitál 915 381 €
Vlastní kapitál -138 374 €
Kontaktní informace
Email info@berlitz.sk
Telefon(y) 0262411344, 0262411390, 0262414189, 6241344
Mobile(y) +421911088554
Fax(y) 0262411390
Date of updating data: 13.08.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 393,727
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 10,187
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 10,187
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 10,187
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 357,287
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 33,847
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 33,847
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 124,736
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 123,084
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 123,084
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,652
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 198,704
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 110
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 198,594
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 26,253
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 26,253
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 393,727
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -255,129
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 21,869
2. Ostatní fondy (427, 42X) 21,869
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -170,903
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 268,334
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -439,237
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -113,398
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 463,106
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 66
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 66
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 460,767
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 434,080
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 434,080
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,277
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 5,561
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,851
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 998
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 2,273
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 2,273
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 185,750
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 820
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 184,930
Date of updating data: 13.08.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 967,167
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 971,701
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 41,940
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 925,228
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 497
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,036
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,070,346
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 24,899
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 19,163
C Ztráty ze snížení hodnoty zásob (+/-) (505) -13,592
D. Služby (účtová skupina 51) 803,321
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 215,240
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 157,411
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 53,466
4. Sociální náklady (527, 528) 4,363
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 385
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 6,224
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 6,224
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -7,843
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,549
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -98,645
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 133,377
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,941
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 47
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 47
XII. Kurzové zisky (663) 4,894
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 16,805
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 11,630
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,175
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -11,864
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -110,509
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,889
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,889
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -113,398
Date of updating data: 13.08.2015
Date of updating data: 13.08.2015
 • IČO :31374140 TIN: 2020302713 DIČ: SK2020302713
 • Sídlo: BERLITZ SLOVAKIA, Černicová 6, 83101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Gregor Šergan Prisojna 11 Kranj 4000 Slovinská republika 01.01.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Berlitz Investment Corporation 6 639 € (100%) Delaware 198 01 Spojené štáty americké
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.02.2013Nový štatutárny orgán:
   Gregor Šergan Prisojna 11 Kranj 4000 Slovinská republika Vznik funkcie: 01.01.2013
   18.02.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Baranovičová Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.12.1996
   05.01.2010Nové predmety činnosti:
   poskytovanie služieb pre rodinu a domácnosť
   prevádzkovanie výdajne stravy
   Noví spoločníci:
   Berlitz Investment Corporation 300 Delaware Avenue, Wilmigton Delaware 198 01 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   Denisa Baranovičová Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 02.12.1996
   04.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Berlitz Investment Corporation 300 Delaware Avenue, Wilmigton Delaware 108 01 Spojené štáty americké
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Denisa Baranovičová Družstevná 3 Bratislava
   15.01.2005Nové sidlo:
   Tyršovo nábrežie 12 Bratislava 851 01
   14.01.2005Zrušené sidlo:
   Tyršovo nábrežie 12 Bratislava 811 01
   11.02.2004Nové sidlo:
   Tyršovo nábrežie 12 Bratislava 811 01
   10.02.2004Zrušené sidlo:
   Na vŕšku 6 Bratislava 811 01
   08.03.1999Nové obchodné meno:
   BERLITZ SLOVAKIA s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   výuka cudzích jazykov-nemecký, anglický a slovenský jazyk
   sprostredkovanie výuky cudzích jazykov
   organizovanie a zabezpečovanie kurzov cudzích jazykov, školení a seminárov
   predaj učebných materiálov
   prekladateľské a tlmočnícke služby
   vydavateľské činnosti
   Noví spoločníci:
   Berlitz Investment Corporation 300 Delaware Avenue, Wilmigton Delaware 108 01 Spojené štáty americké
   07.03.1999Zrušené obchodné meno:
   BERLITZ jazyková škola, s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   výuka cudzích jazykov - nemecky, anglicky a slovenský jazyk
   predaj učebných materiálov
   Zrušeny spoločníci:
   Berlitz Investment Corporation 300 Delaware Avenue, Wilmigton Delaware 108 01 Spojené štáty americké
   02.12.1996Nový štatutárny orgán:
   Denisa Baranovičová Družstevná 3 Bratislava
   01.12.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Slávka Dzureková Kuklovská 3 Bratislava
   20.08.1996Nové sidlo:
   Na vŕšku 6 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   19.08.1996Zrušené sidlo:
   Na vŕšku 2 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Andrea Smreková Dubnická 4 Bratislava
   29.02.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Slávka Dzureková Kuklovská 3 Bratislava
   Ing. Andrea Smreková Dubnická 4 Bratislava
   28.02.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Andrea Smreková Dubnická 4 Bratislava
   16.02.1995Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrea Smreková Dubnická 4 Bratislava
   15.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Paczeltová Drotárska 7 Bratislava 811 02
   16.06.1994Nové obchodné meno:
   BERLITZ jazyková škola, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Na vŕšku 2 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výuka cudzích jazykov - nemecky, anglicky a slovenský jazyk
   predaj učebných materiálov
   Noví spoločníci:
   Berlitz Investment Corporation 300 Delaware Avenue, Wilmigton Delaware 108 01 Spojené štáty americké
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ľubica Paczeltová Drotárska 7 Bratislava 811 02