Vytvořte fakturu

WANTED - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název WANTED
IČO 31374174
TIN 2020302669
DIČ SK2020302669
Datum vytvoření 22 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo WANTED
Vansovej 3
81103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 116 496 €
Zisk 3 501 €
Kapitál 124 352 €
Vlastní kapitál 37 616 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0265421100, 0252630014, 0915868818
Mobile(y) 0915868818
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 63,008
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,084
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 32,563
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 27,254
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 63,008
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 41,118
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,805
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,805
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 13,012
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 18,122
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -322
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,501
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 21,890
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 21,890
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 17,777
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 362
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,200
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 2,551
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 116,496
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 116,496
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 111,844
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,069
C. Služby (účtová skupina 51) 104,641
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 5,752
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 382
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 4,652
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 10,786
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 3
X. Úrokové výnosy (662) 3
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 59
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 59
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -56
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,596
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,095
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,501
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31374174 TIN: 2020302669 DIČ: SK2020302669
 • Sídlo: WANTED, Vansovej 3, 81103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03 22.06.1994
  Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04 22.06.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Goran Marojevič 6 805 € (100%) Vansovej 3 Bratislava 811 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.01.2004Noví spoločníci:
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 22.06.1994
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04 Vznik funkcie: 22.06.1994
   06.01.2004Zrušeny spoločníci:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   20.12.2001Nové sidlo:
   Vansovej 3 Bratislava 811 03
   19.12.2001Zrušené sidlo:
   Botanická 9 Bratislava 841 05
   30.11.1998Noví spoločníci:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   29.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   23.09.1997Noví spoločníci:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   22.09.1997Zrušeny spoločníci:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Gerhard Komora Svetlá 3 Bratislava 811 02
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   30.11.1995Noví spoločníci:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.11.1995Zrušeny spoločníci:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Gerhard Komora Svetlá 3 Bratislava 811 02
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   04.09.1995Noví spoločníci:
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Goran Marojevič Vansovej 3 Bratislava 811 03
   03.09.1995Zrušeny spoločníci:
   Goran Marojevič III Bulevar 164 Beograd Juhoslávia trvalý pobyt na území SR : Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Goran Marojevič III Bulevar 164 Beograd Juhoslávia trvalý pobyt na území SR : Vansovej 3 Bratislava 811 03
   28.04.1995Nové sidlo:
   Botanická 9 Bratislava 841 05
   27.04.1995Zrušené sidlo:
   Svetlá 3 Bratislava 811 02
   22.06.1994Nové obchodné meno:
   WANTED, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Svetlá 3 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   rozmnožovanie nahraných nosičov
   výroba videa
   reklamná a propagačná činnosť
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   Noví spoločníci:
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Gerhard Komora Svetlá 3 Bratislava 811 02
   Goran Marojevič III Bulevar 164 Beograd Juhoslávia trvalý pobyt na území SR : Vansovej 3 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Johanides Šancova 22 Bratislava 817 04
   Gerhard Komora Svetlá 3 Bratislava 811 02
   Goran Marojevič III Bulevar 164 Beograd Juhoslávia trvalý pobyt na území SR : Vansovej 3 Bratislava 811 03