Vytvořte fakturu

UPS Gabria - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název UPS Gabria
IČO 31374182
TIN 2020302658
DIČ SK2020302658
Datum vytvoření 22 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo UPS Gabria
Krížna 4092/34
81107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 591 666 €
Zisk 8 452 €
Kapitál 213 042 €
Vlastní kapitál -16 893 €
Kontaktní informace
Email gabria@ba.sknet.sk
webové stránky http://www.ups.cz
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 498,475
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 497,444
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 85,598
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 77,339
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 77,339
4. Ostatní pohledávky v přiměřené účasti kromě pohledávek vůči přidružené subjekty (351) - /391A/ 8,241
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 18
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 411,846
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 29
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 411,817
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,031
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,031
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 498,475
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -8,441
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 18,044
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 273
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 273
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 17,234
2. Ostatní fondy (427, 42X) 17,234
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -59,084
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,065
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -73,149
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,452
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 381,916
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 94,809
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 93,103
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,706
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 285,756
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 271,568
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 271,568
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 788
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 457
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,943
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,351
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,351
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 125,000
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 125,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 591,666
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 180,228
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 410,044
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,394
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 576,224
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 161,722
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,644
D. Služby (účtová skupina 51) 388,512
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 13,393
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 9,853
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,273
4. Sociální náklady (527, 528) 267
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 478
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,965
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,965
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,510
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,442
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 35,394
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 25
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 19
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,834
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 240
2. Ostatní náklady (562A) 240
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 81
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,513
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,809
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 13,633
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 5,181
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 5,181
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,452
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31374182 TIN: 2020302658 DIČ: SK2020302658
 • Sídlo: UPS Gabria, Krížna 4092/34, 81107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Zoltán Galgóc 679 Mužla 22.06.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  UPS Technology, s.r.o., 2 059 € (31%) Brno 614 00 Česká republika
  GABRIA, v.o.s. 4 581 € (69%) Mužla 943 52
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   15.01.2010Nové sidlo:
   Krížna 4092/34 Bratislava 811 07
   14.01.2010Zrušené sidlo:
   Búdková 19 Bratislava 811 04
   23.01.2007Noví spoločníci:
   UPS Technology, s.r.o., Za školou 3 Brno 614 00 Česká republika
   GABRIA, v.o.s. 679 Mužla 943 52
   22.01.2007Zrušeny spoločníci:
   Gabria, v.o.s. 679 Mužla
   UPS Technology, s.r.o., Obřanská 47a Brno 614 00 Česká republika
   22.06.1994Nové obchodné meno:
   UPS Gabria, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Búdková 19 Bratislava 811 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Gabria, v.o.s. 679 Mužla
   UPS Technology, s.r.o., Obřanská 47a Brno 614 00 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Zoltán Galgóc 679 Mužla