Vytvořte fakturu

ARTIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 05.10.2016
Basic information
Obchodní název ARTIS
IČO 31374395
TIN 2020881929
Datum vytvoření 16 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ARTIS
F. Urbánka 6
05201
Spišská Nová Ves
Financial information
Zisk -480 €
Kapitál 111 €
Vlastní kapitál -13 759 €
Date of updating data: 05.10.2016
ASSETS 2014
LIABILITIES 2014
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -14,616
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -21,107
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -480
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 14,616
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 14,616
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,136
Date of updating data: 05.10.2016
Income and expenses 2014
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 480
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -480
Date of updating data: 05.10.2016