Vytvořte fakturu

MARCOBAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 30.06.2016
Basic information
Obchodní název MARCOBAR
Stav V likvidaci
IČO 31374409
TIN 2020307212
DIČ SK2020307212
Datum vytvoření 29 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARCOBAR
Dunajská 4
81108
Bratislava
Financial information
Zisk -13 830 €
Kapitál 61 823 €
Vlastní kapitál 60 337 €
Kontaktní informace
Email lena@marcomatic.eu
Telefon(y) 0252633084
Date of updating data: 30.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 45,000
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 860
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 620
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 240
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 45,860
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 44,900
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 205,802
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 205,802
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -147,072
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -13,830
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 960
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 960
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
Date of updating data: 30.06.2016
Income and expenses 2014
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 4,796
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6
C. Služby (účtová skupina 51) 3,249
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,541
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -4,796
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,255
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 8,074
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 8,074
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -8,074
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -12,870
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -13,830
Date of updating data: 30.06.2016
Date of updating data: 30.06.2016