Vytvořte fakturu

IZOFOL - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název IZOFOL
IČO 31374468
TIN 2020337077
DIČ SK2020337077
Datum vytvoření 20 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IZOFOL
Riazanska 87
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 126 382 €
Zisk 10 663 €
Kapitál 100 404 €
Vlastní kapitál 77 890 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903244335
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 164,042
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 116,861
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,628
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,928
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 164,042
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 88,552
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 70,586
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 10,663
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 75,490
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 911
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 74,579
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 70,239
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 4,340
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 126,382
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 25,220
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 94,699
III. Změna stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) 5,554
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 909
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 111,189
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 65,604
C. Služby (účtová skupina 51) 45,113
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 52
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 290
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 130
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 15,193
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 14,756
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,000
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,000
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -999
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 14,194
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 3,531
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 10,663
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31374468 TIN: 2020337077 DIČ: SK2020337077
 • Sídlo: IZOFOL, Riazanska 87, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 20 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02 06.03.1998
  Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01 06.03.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Karol Kabaňa 3 319 € (50%) Riazanská 87 Bratislava 831 02
  Karol Kabaňa 3 319 € (50%) Kalinčiakova 301 Senica 905 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   01.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   06.03.1998Nové predmety činnosti:
   vykonávanie dopravných stavieb
   Noví spoločníci:
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   05.03.1998Zrušeny spoločníci:
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   20.06.1994Nové obchodné meno:
   IZOFOL, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanska 87 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť, sprostredkova- nie služieb
   inžinierska činnosť vo výstavbe
   vykonávaie bytových stavieb
   vykonávanie občianskych a priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Karol Kabaňa Kalinčiakova 301 Senica 905 01
   Ing. Karol Kabaňa Riazanská 87 Bratislava 831 02