Vytvořte fakturu

PIPE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PIPE
IČO 31374581
TIN 2020333920
DIČ SK2020333920
Datum vytvoření 30 Květen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PIPE
Odborárska 52
83003
Bratislava
Financial information
Zisk -4 186 €
Kapitál 47 266 €
Vlastní kapitál -69 433 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0347770435
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 43,821
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 18,042
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 18,042
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,011
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,031
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 25,779
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,004
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 3,004
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 22,568
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 19,203
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 19,203
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 3,365
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 207
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 45
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 162
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,821
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -73,619
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 56,828
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,228
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,228
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 64,131
2. Ostatní fondy (427, 42X) 64,131
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -198,259
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -198,259
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,186
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 117,440
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,564
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,564
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 36,419
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,376
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,376
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 14,043
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 79,457
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,169
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 629
D. Služby (účtová skupina 51) 21
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,519
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,519
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -4,169
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -650
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 17
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 17
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -17
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,186
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,186
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31374581 TIN: 2020333920 DIČ: SK2020333920
 • Sídlo: PIPE, Odborárska 52, 83003, Bratislava
 • Datum vytvoření: 30 Květen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Cyril Krajčír 61 Moravský Svätý Ján 13.03.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Cyril Krajčír 6 639 € (100%) 61 Moravský Svätý Ján
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   13.03.2000Nové sidlo:
   Odborárska 52 Bratislava 830 03
   Noví spoločníci:
   Cyril Krajčír 61 Moravský Svätý Ján
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Cyril Krajčír 61 Moravský Svätý Ján
   12.03.2000Zrušené sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Cyril Krajčír ml. Ján 61 Moravský Svätý Ján
   Cyril Krajčír st. Rustaveliho 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Cyril Krajčír ml. Ján 61 Moravský Svätý Ján
   Cyril Krajčír st. Rustaveliho 14 Bratislava
   30.05.1994Nové obchodné meno:
   PIPE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   inštalácie a opravy ústredného vykurovania a výmenníkových staníc, bez zásahu do elektrických častí týchto zariadení
   montáž a opravy tlakových zariadení
   vykonávanie zváračských prác
   kaderníctvo
   montáž, opravy a revízie plynových zariadení
   vodoinštalatérstvo
   nákup a predaj tovarov (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
   Noví spoločníci:
   Cyril Krajčír ml. Ján 61 Moravský Svätý Ján
   Cyril Krajčír st. Rustaveliho 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Cyril Krajčír ml. Ján 61 Moravský Svätý Ján
   Cyril Krajčír st. Rustaveliho 14 Bratislava