Vytvořte fakturu

MESTE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MESTE
IČO 31374620
TIN 2020940416
DIČ SK2020940416
Datum vytvoření 06 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MESTE
Strmý vŕšok 46
84106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 116 911 €
Zisk -22 496 €
Kapitál 48 847 €
Vlastní kapitál 6 953 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 19,167
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 8,286
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 8,286
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 8,286
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,823
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 6,531
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 6,531
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,292
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,435
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,857
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,058
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,058
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 19,167
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -15,543
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,672
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,672
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 667
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 667
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 8,146
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 8,146
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -8,532
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 35,910
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -44,442
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -22,496
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 34,710
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 729
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 729
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 32,054
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 2,726
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,726
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,651
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 5,198
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,263
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,016
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5,200
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,927
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 1,927
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 115,916
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 116,911
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 115,916
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 995
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 136,259
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 54,993
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,718
D. Služby (účtová skupina 51) 10,843
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 46,653
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 33,255
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 11,641
4. Sociální náklady (527, 528) 1,757
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 197
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 18,027
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 18,027
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,828
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -19,348
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,362
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 36
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 36
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 36
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,224
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 987
2. Ostatní náklady (562A) 987
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,237
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,188
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -21,536
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -22,496
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31374620 TIN: 2020940416 DIČ: SK2020940416
 • Sídlo: MESTE, Strmý vŕšok 46, 84106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 06 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava 15.01.1999
  Štefánia Šmatlíková Strmý vŕšok 46 Bratislava 841 06 01.07.2005
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Juraj Šmatlík 6 672 € (100%) Ševčenkova 29 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   07.10.2010Nové sidlo:
   Strmý vŕšok 46 Bratislava 841 06
   06.10.2010Zrušené sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   19.07.2005Nový štatutárny orgán:
   Štefánia Šmatlíková Strmý vŕšok 46 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.07.2005
   18.07.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Štefánia Šmatlíková Strmá vŕšok 46 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.07.2005
   01.07.2005Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefánia Šmatlíková Strmá vŕšok 46 Bratislava 841 06 Vznik funkcie: 01.07.2005
   30.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   09.12.1999Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   08.12.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   15.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   14.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   06.07.1994Nové obchodné meno:
   MESTE, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ševčenkova 29 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vydavateľská činnosť
   reklama a propagácia
   počítačová grafika
   kúpa a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   výroba, oprava, montáž a údržba spotrebnej elektroniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ladislav Farka Mošovského 14 Bratislava
   JUDr. Ľudovít Šajgal Ševčenkova 29 Bratislava
   Ing. Juraj Šmatlík Ševčenkova 29 Bratislava