Vytvořte fakturu

METHERM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 03.11.2016
Basic information
Obchodní název METHERM
Stav Zničeno
IČO 31374778
TIN 2020353610
DIČ SK2020353610
Datum vytvoření 23 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo METHERM
Lietavská 9
85106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 57 242 €
Zisk 35 332 €
Kapitál 329 868 €
Vlastní kapitál 83 760 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0263828349
Date of updating data: 03.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 314,703
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 291,348
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 291,348
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 178,052
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 113,296
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 23,014
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 12,816
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 12,816
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 12,816
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 10,198
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 218
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 9,980
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 341
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 341
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 314,703
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 137,127
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,307
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
3. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) -332
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 94,824
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 97,618
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -2,794
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 35,332
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,956
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 85,470
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 85,324
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 146
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 87,486
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 169
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 169
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 81,755
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,562
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 4,620
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 4,620
Date of updating data: 03.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 55,440
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 57,242
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 55,440
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,802
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 9,913
D. Služby (účtová skupina 51) 693
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,422
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,912
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,912
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 886
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 47,329
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 54,747
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,032
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,925
2. Ostatní náklady (562A) 1,925
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 107
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,031
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 45,298
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 9,966
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 9,966
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 35,332
Date of updating data: 03.11.2016
Date of updating data: 03.11.2016
 • IČO :31374778 TIN: 2020353610 DIČ: SK2020353610
 • Sídlo: METHERM, Lietavská 9, 85106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 23 Červen 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   31.10.2016Zrušené obchodné meno:
   METHERM, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Lietavská 9 Bratislava 851 06
   07.09.2004Nové sidlo:
   Lietavská 9 Bratislava 851 06
   23.06.1994Nové obchodné meno:
   METHERM, s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným