Vytvořte fakturu

BILANC AUDÍT SLOVAKIA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název BILANC AUDÍT SLOVAKIA
IČO 31374948
TIN 2020302812
DIČ SK2020302812
Datum vytvoření 16 Červen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BILANC AUDÍT SLOVAKIA
Stará Vajnorská 6
83262
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 114 152 €
Zisk 4 675 €
Kapitál 39 566 €
Vlastní kapitál 29 016 €
Kontaktní informace
Email kozak@max.sknet.sk
Telefon(y) 0903450264
Mobile(y) +421903450262, +421903450264, +421911450202, 0903450264
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 43,388
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 39,823
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,122
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 650
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 650
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 1,472
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,701
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,117
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 36,584
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,565
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,465
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 2,100
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 43,388
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 33,691
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 21,712
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 21,712
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,675
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 9,697
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,931
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,931
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 7,196
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 319
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 319
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,725
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 969
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,983
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,047
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 153
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 570
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 570
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 114,152
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 114,152
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 114,152
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 107,827
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,002
D. Služby (účtová skupina 51) 45,616
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 55,008
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 38,600
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 14,884
4. Sociální náklady (527, 528) 1,524
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 276
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -2,704
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,629
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 6,325
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 63,534
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 5
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 5
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 5
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 46
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 46
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -41
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 6,284
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,609
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,609
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 4,675
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31374948 TIN: 2020302812 DIČ: SK2020302812
 • Sídlo: BILANC AUDÍT SLOVAKIA, Stará Vajnorská 6, 83262, Bratislava
 • Datum vytvoření: 16 Červen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava 10.11.1999
  Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava 831 03 23.07.2012
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Milan Kozák 3 320 € (50%) Fedákova 14 Bratislava
  Ing. Vladimír Matyó 3 320 € (50%) Riazanská 83 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.08.2012Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 6 Bratislava 832 62
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava 831 03 Vznik funkcie: 23.07.2012
   09.08.2012Zrušené sidlo:
   Mlynské Luhy 68 Bratislava 821 05
   20.02.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   10.11.1999Nové sidlo:
   Mlynské Luhy 68 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   09.11.1999Zrušené sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   13.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   12.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   13.07.1995Nové sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   sprostredkovanie, príprava a organizovanie školení
   12.07.1995Zrušené sidlo:
   Sládkovičova 2 Bratislava 811 06
   16.06.1994Nové obchodné meno:
   BILANC AUDÍT SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sládkovičova 2 Bratislava 811 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   auditorská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Milan Kozák Fedákova 14 Bratislava
   Ing. Vladimír Matyó Riazanská 83 Bratislava