Vytvořte fakturu

MARTINENGO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 28.07.2016
Basic information
Obchodní název MARTINENGO
Stav Zničeno
IČO 31374972
TIN 2020302746
DIČ SK2020302746
Datum vytvoření 11 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MARTINENGO
90085
Vištuk
Financial information
Prodej a příjem 9 438 €
Zisk -2 592 €
Kapitál 71 543 €
Vlastní kapitál 21 973 €
Kontaktní informace
Email info@martinengo.net
Telefon(y) 0905651097
Mobile(y) +421905651097, 0905651097
Date of updating data: 28.07.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 22,666
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 15,647
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 15,647
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 5,954
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 9,693
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 6,842
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 36
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 36
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,793
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,793
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,793
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,013
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,006
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 177
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 177
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 22,666
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 4,712
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,592
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 17,954
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,609
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,609
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 16,045
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 69
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 69
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 14,207
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,769
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 300
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 28.07.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,438
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,438
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,438
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 10,601
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,166
D. Služby (účtová skupina 51) 2,612
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 4,683
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 3,385
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,192
4. Sociální náklady (527, 528) 106
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 531
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,609
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,609
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,163
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,660
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 469
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 469
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -469
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,632
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,592
Date of updating data: 28.07.2016
Date of updating data: 28.07.2016
 • IČO :31374972 TIN: 2020302746 DIČ: SK2020302746
 • Sídlo: MARTINENGO, 90085, Vištuk
 • Datum vytvoření: 11 Červenec 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.07.2016Zrušené obchodné meno:
   MARTINENGO spol. s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   200 Vištuk 900 85
   06.09.1999Nové sidlo:
   200 Vištuk 900 85
   11.07.1994Nové obchodné meno:
   MARTINENGO spol. s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným