Vytvořte fakturu

Montáže Čakovice Bratislava - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Montáže Čakovice Bratislava
IČO 31375111
TIN 2020321050
DIČ SK2020321050
Datum vytvoření 15 Červenec 1994
Company category Akciová spoločnosť
Sídlo Montáže Čakovice Bratislava
Mlynské nivy 73
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 473 858 €
Zisk 104 007 €
Kapitál 1 174 015 €
Vlastní kapitál 694 534 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243426061, +421243425839
Fax(y) 0243425839
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,214,529
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 84,860
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 82,860
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 82,860
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 2,000
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 2,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,126,169
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 9,326
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 9,326
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,326
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 441,667
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 440,310
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 440,310
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 1,219
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 138
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 675,176
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,962
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 673,214
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,500
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 18
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 3,482
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,214,529
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 698,489
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,200
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,200
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 61,003
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 6,639
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 6,639
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 65,141
2. Ostatní fondy (427, 42X) 65,141
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 428,499
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 428,499
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 104,007
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 514,640
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9,483
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9,483
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 466,689
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 289,244
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 289,244
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 97,120
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 46,303
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 21,589
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,253
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 180
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 38,468
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 19,213
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 19,255
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 1,400
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 1,400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,466,408
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,473,858
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 20,201
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,446,207
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,450
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,337,714
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 15,903
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 413,190
D. Služby (účtová skupina 51) 1,395,968
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 478,386
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 339,730
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 125,491
4. Sociální náklady (527, 528) 13,165
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,829
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 17,019
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 17,019
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 15,419
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 136,144
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 641,347
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,473
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 2,473
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 2,473
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 520
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 14
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 506
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 1,953
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 138,097
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 34,090
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 34,090
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 104,007
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015