Vytvořte fakturu

VILE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název VILE
IČO 31375260
TIN 2020333931
DIČ SK2020333931
Datum vytvoření 22 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo VILE
Hraničná 3
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 236 210 €
Zisk -6 244 €
Kapitál 55 121 €
Vlastní kapitál 12 225 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243426891
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 49,735
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 4,092
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 4,092
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 4,092
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 44,981
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 3,845
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 3,845
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,205
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,205
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,205
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 36,931
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 37,182
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) -251
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 662
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 662
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 49,735
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 5,982
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 4,923
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 4,923
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -6,244
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,753
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 448
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 448
B.III Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 13,798
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 22,156
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 6,521
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 6,521
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 10,743
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 2,030
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,862
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 300
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 300
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 7,051
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 236,210
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 236,210
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 236,210
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 239,339
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 156,261
D. Služby (účtová skupina 51) 44,632
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 22,087
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 18,942
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 3,034
4. Sociální náklady (527, 528) 111
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 693
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 13,080
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 13,080
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,586
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,129
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 35,317
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,065
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,492
2. Ostatní náklady (562A) 1,492
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 573
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,065
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -5,194
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,050
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,050
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -6,244
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31375260 TIN: 2020333931 DIČ: SK2020333931
 • Sídlo: VILE, Hraničná 3, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Robert Homola Sklenárova 22 Bratislava 10.04.2000
  JUDr. Věra Homolová Rezedova 4 Bratislava 10.04.2000
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Robert Homola 5 311 € (80%) Sklenárova 22 Bratislava
  JUDr. Věra Homolová 1 328 € (20%) Rezedova 4 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   10.04.2000Nové sidlo:
   Hraničná 3 Bratislava 821 05
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, sprostredkovanie a poradenstvo všetkých druhov tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   polygrafická výroba
   poradenská a sprostredkovateľská činnosť v predmete podnikania v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Robert Homola Sklenárova 22 Bratislava
   JUDr. Věra Homolová Rezedova 4 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Robert Homola Sklenárova 22 Bratislava
   JUDr. Věra Homolová Rezedova 4 Bratislava
   09.04.2000Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 19 Bratislava 831 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj, sprostredkovanie a poradenstvo všetkých druhov tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   19.12.1995Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj, sprostredkovanie a poradenstvo všetkých druhov tovaru v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   18.12.1995Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   Ing. Ľudovít Macháček Krivá 4 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava
   Ing. Ľudovít Macháček Krivá 4 Bratislava
   22.07.1994Nové obchodné meno:
   VILE, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská cesta 19 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie všetkých druhov tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava 811 03
   Ing. Ľudovít Macháček Krivá 4 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   JUDr. Ján Gabriž Turnianska 3103/1 Bratislava
   Ing. Ľudovít Macháček Krivá 4 Bratislava