Vytvořte fakturu

ALUWIN - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALUWIN
IČO 31375324
TIN 2020353566
DIČ SK2020353566
Datum vytvoření 22 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALUWIN
Kapicova 1
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 476 228 €
Zisk -47 055 €
Kapitál 840 222 €
Vlastní kapitál 71 906 €
Kontaktní informace
Email aluwin@aluwin.sk
webové stránky http://www.aluwin.sk
Telefon(y) +421262412331
Fax(y) 0262247195
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 806,520
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 61,420
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 61,420
2. Stavby (021) - /081, 092A/ -4,193
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 56,798
7. Získala dlouhodobý hmotný majetek (042) - /094/ 4,507
8. Zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052) - /095A/ 4,308
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 703,021
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 39,201
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 39,201
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 422,898
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 416,979
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 416,979
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 10,696
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -4,777
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 164,328
4. Pořízení celková současná finanční majetek (259, 314A) - /291A/ 164,328
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 76,594
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 73,866
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,728
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 42,079
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 34,766
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 7,313
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 806,520
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 24,851
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 24,404
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 29,237
2. Ostatní fondy (427, 42X) 29,237
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 11,626
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 120,524
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -108,898
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -47,055
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 776,167
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) -1,400
9. Závazky ze sociálního fondu (472) -1,400
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 767,140
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 636,872
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 636,872
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 98,143
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) -5,814
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,769
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,532
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 13,638
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,427
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 10,427
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 5,502
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 773
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 4,729
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 460,228
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 476,228
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 989
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 458,562
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 677
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 16,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 541,483
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 334,431
D. Služby (účtová skupina 51) 78,132
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 119,763
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 87,999
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 30,450
4. Sociální náklady (527, 528) 1,314
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,186
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 5,861
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 5,861
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,110
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -65,255
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,665
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 37,411
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
XII. Kurzové zisky (663) 53
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 37,357
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 19,211
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 340
2. Ostatní náklady (562A) 340
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 320
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 18,551
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) 18,200
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -47,055
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -47,055
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31375324 TIN: 2020353566 DIČ: SK2020353566
 • Sídlo: ALUWIN, Kapicova 1, 85101, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ľubomír Kotleba riaditeľ Kapicova 1 Bratislava 22.07.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ľubomír Kotleba 6 639 € (100%) Kapicova 1 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   30.09.2003Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kotleba Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   29.09.2003Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kotleba Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Michal Novomeský Mlynarovičova 9 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava Vznik funkcie: 22.07.1994 Skončenie funkcie: 05.05.2003
   02.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kotleba - riaditeľ Kapicova 1 Bratislava Vznik funkcie: 22.07.1994
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava Vznik funkcie: 22.07.1994 Skončenie funkcie: 05.05.2003
   01.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Kotleba - riaditeľ Kapicova 1 Bratislava
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava
   08.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ľubomír Kotleba Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Michal Novomeský Mlynarovičova 9 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubomír Kotleba - riaditeľ Kapicova 1 Bratislava
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava
   07.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dagmar Čumová Šintavská 6 Bratislava 851 05
   Ing. Ľubomír Kotleba Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Michal Novomeský Mlynarovičova 9 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dagmar Čumová - 1. nám. riaditeľa Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kotleba - riaditeľ Kapicova 1 Bratislava
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava
   22.07.1994Nové obchodné meno:
   ALUWIN, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
   prenájom náradia a nástrojov
   vykonávanie priemyselných stavieb
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   zámočníctvo
   kovoobrábanie
   výroba plastových okien
   Noví spoločníci:
   Ing. Dagmar Čumová Šintavská 6 Bratislava 851 05
   Ing. Ľubomír Kotleba Kapicova 1 Bratislava 851 01
   Michal Novomeský Mlynarovičova 9 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Dagmar Čumová - 1. nám. riaditeľa Šintavská 6 Bratislava
   Ing. Ľubomír Kotleba - riaditeľ Kapicova 1 Bratislava
   Michal Novomeský - nám. riaditeľa Mlynarovičova 9 Bratislava