Vytvořte fakturu

ALLEDO - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.09.2016
Basic information
Obchodní název ALLEDO
IČO 31375502
TIN 2020882039
DIČ SK2020882039
Datum vytvoření 19 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALLEDO
Prievozská 14/A
82109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 215 911 €
Zisk 996 €
Date of updating data: 29.09.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 1
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 1
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 1
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 17,749
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 3,111
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 10,217
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,264
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 17,750
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -5,559
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 218,904
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -228,168
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,598
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,309
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 20,835
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 6,722
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 892
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 13,221
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 149
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 2,325
Date of updating data: 29.09.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 215,911
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 911
V. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 215,000
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 213,884
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,429
C. Služby (účtová skupina 51) 2,350
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 61
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 6,543
G. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 203,267
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 234
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,027
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,868
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 71
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 71
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -71
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,956
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 996
Date of updating data: 29.09.2016
Date of updating data: 29.09.2016