Vytvořte fakturu

F.G.S. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název F.G.S.
IČO 31375529
TIN 2020353588
DIČ SK2020353588
Datum vytvoření 25 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo F.G.S.
Šancova 3/A
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 66 488 €
Zisk -8 801 €
Kapitál 1 615 €
Vlastní kapitál -38 906 €
Kontaktní informace
Email info@menurestaurant.sk
webové stránky http://www.menurestaurant.sk
Mobile(y) +421905649802
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2,831
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 2,253
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,834
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ -3,417
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 2,831
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -47,706
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 398
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -45,942
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -8,801
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 50,537
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 198
B.III. Dlouhodobé bankovní úvěry (461A, 46XA) 2,552
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 42,298
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 4,182
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 1,023
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,384
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 35,709
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 2,465
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 3,024
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 66,488
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 66,473
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 15
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 72,335
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 30,174
C. Služby (účtová skupina 51) 27,933
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 11,468
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,760
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -5,847
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 8,366
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 1,994
M. Úrokové náklady (562) 1,296
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 698
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -1,994
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -7,841
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -8,801
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31375529 TIN: 2020353588 DIČ: SK2020353588
 • Sídlo: F.G.S., Šancova 3/A, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 25 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Zuzana Šuchová Krásnohorská 3122/6 Bratislava 851 07 25.07.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Zuzana Šuchová 3 319 € (50%) Krásnohorská 3122/6 Bratislava 851 07
  Ing. Peter Dojkov Michajlov 3 319 € (50%) Bratislava 851 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.10.2010Nové sidlo:
   Šancova 3/A Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dojkov Michajlov Krásnohorská 3122/6 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 25.07.1994
   Zuzana Šuchová Krásnohorská 3122/6 Bratislava 851 07 Vznik funkcie: 25.07.1994
   08.10.2010Zrušené sidlo:
   Topoľčianska 27 Bratislava 851 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Dojkov Michajlov Topoľčianska 27 Bratislava
   Zuzana Šuchová Družicová 6 Bratislava
   28.05.2010Nové predmety činnosti:
   pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Dojkov Michajlov Krásnohorská 3122/6 Bratislava 851 07
   Zuzana Šuchová Krásnohorská 3122/6 Bratislava 851 07
   27.05.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Dojkov Michajlov Topoľčianska 27 Bratislava
   Zuzana Šuchová Družicová 6 Bratislava
   25.07.1994Nové obchodné meno:
   F.G.S., spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Topoľčianska 27 Bratislava 851 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živ- nosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   servis a opravy kancelárskej a výpočtovej techniky
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Dojkov Michajlov Topoľčianska 27 Bratislava
   Zuzana Šuchová Družicová 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Dojkov Michajlov Topoľčianska 27 Bratislava
   Zuzana Šuchová Družicová 6 Bratislava