Vytvořte fakturu

EURO C.A.R. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EURO C.A.R.
IČO 31375600
TIN 2020940537
DIČ SK2020940537
Datum vytvoření 14 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EURO C.A.R.
Dostojevského rad 11
81109
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 161 475 €
Zisk 1 273 €
Kapitál 198 835 €
Vlastní kapitál -1 473 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0903723958
Mobile(y) 0903723958
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 197,974
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 64,033
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 64,033
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 3,043
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 36,581
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 24,409
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 133,941
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 142
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 142
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 194
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 194
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 194
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 133,605
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,223
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 130,382
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 197,974
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -200
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -8,112
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 3,469
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -11,581
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,273
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 198,174
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 198,174
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 5,475
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,475
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 91,215
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,484
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 100,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 161,482
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 161,475
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 475
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 161,000
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 159,183
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,205
D. Služby (účtová skupina 51) 12,976
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 341
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 12,498
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 12,498
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 129,294
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 82
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 787
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 2,292
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -15,706
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 7
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 7
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 7
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 65
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 65
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -58
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 2,234
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 961
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 961
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 1,273
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015