Vytvořte fakturu

NYBRA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název NYBRA
IČO 31375669
TIN 2020346119
DIČ SK2020346119
Datum vytvoření 21 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo NYBRA
Československých tankistov 83
84106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 994 403 €
Zisk 336 472 €
Kapitál 812 515 €
Vlastní kapitál 713 226 €
Kontaktní informace
Email demeter.dusan@gmail.com
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,153,125
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 307,553
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 271,579
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 34,138
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 18,526
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 218,915
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 35,974
8. Úvěry a ostatní dlouhodobý finanční majetek se zbytkovou dobou splatnosti delší než jeden rok (066A, 067A, 069A, 06XA) - /096A/ 35,974
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 843,238
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 90,726
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 86,178
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 86,178
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 4,548
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 752,512
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 104,878
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 647,634
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 2,334
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 2,334
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,153,125
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 972,084
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 11,951
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 11,951
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 69,017
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,200
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,200
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 82,481
2. Ostatní fondy (427, 42X) 82,481
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 470,963
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 470,963
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 336,472
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 181,041
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 509
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 509
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 180,532
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 156,759
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 156,759
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,138
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 597
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 22,038
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 994,403
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 990,337
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 870
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,196
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 561,942
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 141,116
D. Služby (účtová skupina 51) 297,230
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 19,317
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 14,331
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 4,986
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,302
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 91,451
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 91,451
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 9,526
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 432,461
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 551,991
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 57
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 57
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 57
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,140
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,140
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -1,083
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 431,378
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 94,906
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 94,906
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 336,472
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31375669 TIN: 2020346119 DIČ: SK2020346119
 • Sídlo: NYBRA, Československých tankistov 83, 84106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 21 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Dušan Demeter Poľovnícka 66 Bernolákovo 900 27 21.07.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Dušan Demeter 11 950 € (100%) Poľovnícka 66 Bernolákovo 900 27
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   17.06.2006Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Poľovnícka 66 Bernolákovo 900 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Poľovnícka 66 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 21.07.1994
   16.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Ladislav Korček 11 Holbrook Lane Briarcliff Manor New York 105 10 USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava Vznik funkcie: 21.07.1994
   28.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava Vznik funkcie: 21.07.1994
   27.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   11.01.2002Nové sidlo:
   Československých tankistov 83 Bratislava 841 06
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   10.01.2002Zrušené sidlo:
   Lamačská cesta 91 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Ondrej Petö Medená 24 Bratislava
   18.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   17.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   26.10.1999Nové sidlo:
   Lamačská cesta 91 Bratislava 841 03
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
   upratovacie práce
   25.10.1999Zrušené sidlo:
   Pribišova 37 Bratislava 841 05
   18.03.1998Nové sidlo:
   Pribišova 37 Bratislava 841 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Ondrej Petö Medená 24 Bratislava
   Ladislav Korček 11 Holbrook Lane Briarcliff Manor New York 105 10 USA
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   17.03.1998Zrušené sidlo:
   Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Zrušeny spoločníci:
   Ivan Berta Hanulova 27 Bratislava
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Ondrej Petö Medená 24 Bratislava
   Milan Vlček Majerníková 20 Bratislava
   Ladislav Korček Holbrook Lane Briarcliff Manor 11 New York 105 10 USA
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Milan Vlček Majerníková 20 Bratislava
   19.06.1995Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   21.07.1994Nové obchodné meno:
   NYBRA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pribišova 4 Bratislava 841 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a zákaziek
   výroba stavebných bezcementových hmôt
   Noví spoločníci:
   Ivan Berta Hanulova 27 Bratislava
   Ing. Dušan Demeter Pribišova 37 Bratislava
   Ondrej Petö Medená 24 Bratislava
   Milan Vlček Majerníková 20 Bratislava
   Ladislav Korček Holbrook Lane Briarcliff Manor 11 New York 105 10 USA
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Milan Vlček Majerníková 20 Bratislava