Vytvořte fakturu

Štúdio RESI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Štúdio RESI
IČO 31375723
TIN 2020329817
DIČ SK2020329817
Datum vytvoření 14 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Štúdio RESI
Hrušovská 2
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 13 033 €
Zisk 74 €
Kapitál 11 486 €
Vlastní kapitál -25 093 €
Kontaktní informace
Telefon(y) +421243191035, +421243191037, +421243191038
Fax(y) 0243191035
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 11,008
4. Snížení hodnoty k nabytému majetku (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 554
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,553
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 11,008
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -25,018
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
2. Pohledávky za upsaný základní kapitál (/-/353) 0
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 0
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -32,063
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 74
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 36,026
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 166
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 4,550
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 3,193
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,235
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 122
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 31,310
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 13,033
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 12,104
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 929
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 11,849
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 8,206
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,650
C. Služby (účtová skupina 51) 1,026
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 122
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 845
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 1,184
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 2,151
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 150
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 150
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -150
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 1,034
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 74
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31375723 TIN: 2020329817 DIČ: SK2020329817
 • Sídlo: Štúdio RESI, Hrušovská 2, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 14 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Adriana Szabová Súmračná 10 Bratislava 821 02 14.07.1994
  Peter Szabo Hrušovská 2 Bratislava 821 07 14.07.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Adriana Szabová 3 319 € (50%) Súmračná 10 Bratislava 821 02
  Peter Szabo 3 319 € (50%) Hrušovská 2 Bratislava 821 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   06.10.1998Noví spoločníci:
   Peter Szabo Hrušovská 2 Bratislava 821 07
   Adriana Szabová Súmračná 10 Bratislava 821 02
   05.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Peter Szabo Hrušovská 2 Bratislava 821 07
   Adriana Szabová Súmračná 10 Bratislava 821 02
   18.12.1995Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť - návrh a výroba reklamných nápisov, emblémov a propagačných materiálov, grafické spracovanie tlačív v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť-vydávanie, rozširovanie a predaj neperiodických publikácií, brožúr a kníh
   prenájom motorových vozidiel a prívesných vozíkov
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Peter Szabo Hrušovská 2 Bratislava 821 07
   Adriana Szabová Súmračná 10 Bratislava 821 02
   17.12.1995Zrušeny predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť, návrh a výroba reklamných nápisov, emblémov a propagačných materiálov, grafické spracovanie tlačív v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť - vydávanie, rozširovanie a predaj neperiodických publikácii, brožúr a kníh
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Szabo Hrušovská 2 Bratislava 821 07
   Adriana Szabová Súmračná 10 Bratislava 821 02
   14.07.1994Nové obchodné meno:
   Štúdio RESI, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hrušovská 2 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná činnosť, návrh a výroba reklamných nápisov, emblémov a propagačných materiálov, grafické spracovanie tlačív v rozsahu voľnej živnosti
   vydavateľská činnosť - vydávanie, rozširovanie a predaj neperiodických publikácii, brožúr a kníh
   Noví spoločníci:
   Peter Szabo Hrušovská 2 Bratislava 821 07
   Adriana Szabová Súmračná 10 Bratislava 821 02
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Adriana Szabová Súmračná 10 Bratislava 821 02
   Peter Szabo Hrušovská 2 Bratislava 821 07