Vytvořte fakturu

S.O.F. HERCEG - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název S.O.F. HERCEG
IČO 31375758
TIN 2020353665
DIČ SK2020353665
Datum vytvoření 19 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo S.O.F. HERCEG
Slovnaftská ul. 102
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 2 317 964 €
Zisk 103 578 €
Kapitál 2 110 800 €
Vlastní kapitál 1 744 940 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 2,751,666
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,293,845
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,293,845
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 383,717
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 783,387
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 126,741
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,454,388
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 23,253
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 23,253
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 6,498
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 6,498
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,129,285
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,025,751
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,025,751
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 94,992
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,001
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,541
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 295,352
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 5,041
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 290,311
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 3,433
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 3,433
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 2,751,666
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,743,046
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 119,381
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 852
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 852
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 144,659
2. Ostatní fondy (427, 42X) 144,659
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 1,367,936
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 1,367,936
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 103,578
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,008,620
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 13,478
6. Long-term advance payments received (475A) 11,849
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,629
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 89
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 89
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 985,581
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 596,910
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 596,910
2. Čistá hodnota zakázky (316A) 244,823
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 102,219
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 11,601
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 8,961
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 20,795
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 272
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 9,472
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 8,313
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,159
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 2,317,964
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 2,317,964
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 2,299,879
V. Aktivace (účtová skupina 62) 13,102
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,983
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,182,268
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 405,843
D. Služby (účtová skupina 51) 1,315,652
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 320,647
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 228,575
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 80,642
4. Sociální náklady (527, 528) 11,430
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 19,008
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 101,486
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 101,486
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) -134
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 19,766
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 135,696
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 591,486
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 167
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 167
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 167
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,187
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 367
2. Ostatní náklady (562A) 367
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 1,820
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,020
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 133,676
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 30,098
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 30,124
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) -26
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 103,578
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31375758 TIN: 2020353665 DIČ: SK2020353665
 • Sídlo: S.O.F. HERCEG, Slovnaftská ul. 102, 82107, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01 19.07.1994
  JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01 19.07.1994
  Ing. Miloš Jančina Colnícka 1456/5 Bratislava 851 10 19.07.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Anton Herceg 2 258 € (34%) Suchá 4/E Bratislava 831 01
  JUDr. Zuzana Hercegová 2 191 € (33%) Suchá 4/E Bratislava 831 01
  Ing. Miloš Jančina 2 191 € (33%) Colnícka 1456/5 Bratislava 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   01.11.2014Nové sidlo:
   Slovnaftská ul. 102 A/12314 Bratislava 821 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Jančina Colnícka 1456/5 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 19.07.1994
   31.10.2014Zrušené sidlo:
   Holíčska 23 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 19.07.1994
   07.09.2010Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   prenájom hnuteľných vecí
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
   19.06.2009Nový štatutárny orgán:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 19.07.1994
   18.06.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 19.07.1994
   09.01.2003Nový štatutárny orgán:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01 Vznik funkcie: 19.07.1994
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 19.07.1994
   08.01.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07
   19.06.2001Nový štatutárny orgán:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01
   18.06.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Herceg Vančurova 45 Bratislava 831 01
   JUDr. Zuzana Hercegová Vančurova 45 Bratislava 831 01
   21.10.1999Nový štatutárny orgán:
   Anton Herceg Vančurova 45 Bratislava 831 01
   JUDr. Zuzana Hercegová Vančurova 45 Bratislava 831 01
   Ing. Miloš Jančina Štefana Králika 49 Bratislava 841 07
   20.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava
   26.06.1998Noví spoločníci:
   Anton Herceg Suchá 4/E Bratislava 831 01
   JUDr. Zuzana Hercegová Suchá 4/E Bratislava 831 01
   Ing. Miloš Jančina Colnícka 1456/5 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava
   25.06.1998Zrušeny spoločníci:
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava
   19.07.1994Nové obchodné meno:
   S.O.F. HERCEG, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Holíčska 23 Bratislava 851 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb
   vykonávanie inžinierskych stavieb
   nákup a predaj stavebného a priemyselného tovaru
   inžinierska činnosť v stavebníctve
   vykonávanie priemyselných stavieb
   Noví spoločníci:
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Anton Herceg Holíčska 23 Bratislava
   JUDr. Zuzana Hercegová Holíčska 23 Bratislava
   Ing. Miloš Jančina P. Horova 18 Bratislava