Vytvořte fakturu

KABRA BRATISLAVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KABRA BRATISLAVA
IČO 31375774
TIN 2020308422
DIČ SK2020308422
Datum vytvoření 19 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KABRA BRATISLAVA
Obchodná 66
81106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 75 637 €
Zisk -4 107 €
Kapitál 1 282 638 €
Vlastní kapitál 55 016 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903755660
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 1,302,224
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 1,735
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 1,735
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,735
6. Jiné non-současný hmotný majetek (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 1,300,076
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 1,291,781
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 1,291,781
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 5,798
7. Jiné pohledávky (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 5,798
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 109
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 109
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,388
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 1,757
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 631
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 413
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 413
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 1,302,224
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 57,528
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 33,194
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 33,194
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 5,077
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 5,077
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 23,364
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 23,364
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -4,107
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,244,696
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,417
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 1,307
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,110
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,242,279
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 22,210
1.a. Obchodní závazky přidružené subjekty (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 22,210
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,214,517
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,080
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 827
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,232
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 413
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 75,637
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 75,637
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 75,457
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 180
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 78,842
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 13,952
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 883
D. Služby (účtová skupina 51) 32,214
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 25,896
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 19,066
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 6,711
4. Sociální náklady (527, 528) 119
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 88
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 3,611
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 3,611
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,198
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -3,205
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 28,408
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 902
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 902
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -902
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -4,107
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -4,107
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31375774 TIN: 2020308422 DIČ: SK2020308422
 • Sídlo: KABRA BRATISLAVA, Obchodná 66, 81106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06 05.08.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Lush Toplanaj 33 194 € (100%) Obchodná 66 Bratislava 811 06
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   23.09.2008Noví spoločníci:
   Lush Toplanaj Obchodná 594/66 Bratislava 811 06
   22.09.2008Zrušeny spoločníci:
   Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06
   12.08.2004Nové sidlo:
   Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Noví spoločníci:
   Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 05.08.2004
   11.08.2004Zrušené sidlo:
   Gorazdova 45 Bratislava 811 04
   Zrušeny spoločníci:
   KABRA spol. s r.o Podolské nábřeží 34 Praha Česká republika
   Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Orlický Gorazdova 45 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.07.1994
   26.03.2004Noví spoločníci:
   Lush Toplanaj Obchodná 66 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Orlický Gorazdova 45 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 19.07.1994
   25.03.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ľubica Orlická Lubinská 30 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 09.09.1998 Skončenie funkcie: 12.02.2004
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava 811 03
   09.09.1998Nové sidlo:
   Gorazdova 45 Bratislava 811 04
   Noví spoločníci:
   KABRA spol. s r.o Podolské nábřeží 34 Praha Česká republika
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ľubica Orlická Lubinská 30 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 09.09.1998 Skončenie funkcie: 12.02.2004
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava 811 03
   08.09.1998Zrušené sidlo:
   Kráľovské údolie 3 Bratislava 811 02
   Zrušeny spoločníci:
   KABRA spol. s r.o Podolské nábřeží 34 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava
   29.01.1996Nové sidlo:
   Kráľovské údolie 3 Bratislava 811 02
   28.01.1996Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 824 77
   19.07.1994Nové obchodné meno:
   KABRA BRATISLAVA s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 10 Bratislava 824 77
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup tovarov za účelom ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   KABRA spol. s r.o Podolské nábřeží 34 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Marián Orlický Lubinská 30 Bratislava