Vytvořte fakturu

KAMERON - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název KAMERON
IČO 31375782
TIN 2020337143
DIČ SK2020337143
Datum vytvoření 19 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo KAMERON
Kresánkova 3346/11
84105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 250 €
Zisk -2 623 €
Kapitál 10 860 €
Vlastní kapitál -42 880 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 10,391
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 10,391
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 10,391
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 120
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 120
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 10,511
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -45,503
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -50,183
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -2,623
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 56,014
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 333
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 55,681
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 757
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 89
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 309
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 54,526
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 250
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 250
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 2,743
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,470
C. Služby (účtová skupina 51) 753
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 520
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -2,493
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -2,223
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 130
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 130
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -130
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,623
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -2,623
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015