Vytvořte fakturu

EZIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název EZIS
IČO 31375863
TIN 2020302834
DIČ SK2020302834
Datum vytvoření 15 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo EZIS
Schillerova 15
81104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 46 841 €
Zisk -4 290 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421903939377, +421903766233
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 4,997
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 4,997
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 4,532
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 05 r. 08) -1,347
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 40,167
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 15,152
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 72
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 45,164
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -115,864
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 3,485
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -121,698
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -4,290
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 161,028
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 128,060
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 67,822
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 3,222
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 6,016
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 51,000
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 32,968
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 46,841
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 1,099
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 45,742
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 46,720
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 14,461
C. Služby (účtová skupina 51) 11,772
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 13,755
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 580
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,347
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,805
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 121
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 20,608
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 3,451
M. Úrokové náklady (562) 3,229
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 222
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -3,451
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -3,330
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -4,290
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31375863 TIN: 2020302834 DIČ: SK2020302834
 • Sídlo: EZIS, Schillerova 15, 81104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 15 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Jaroslav Žember Schillerova 15 Bratislava 16.10.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Jaroslav Žember 6 639 € (100%) Schillerova 15 Bratislava
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   18.03.2011Nové sidlo:
   Schillerova 15 Bratislava 811 04
   17.03.2011Zrušené sidlo:
   Zochova 16 Bratislava 811 03
   16.10.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Žember Schillerova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Žember Schillerova 15 Bratislava
   15.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jaroslav Žember Schillerova 15 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jaroslav Žember Schillerova 15 Bratislava
   20.04.1995Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
   masérske služby
   15.07.1994Nové obchodné meno:
   EZIS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zochova 16 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   vykonávanie - inžinierské, bytové, občianske a dopravné stavby
   pohostinská činnosť
   Noví spoločníci:
   Ing. Jaroslav Žember Schillerova 15 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jaroslav Žember Schillerova 15 Bratislava