Vytvořte fakturu

STANDARDING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 04.01.2016
Basic information
Obchodní název STANDARDING
IČO 31375871
TIN 2020882083
DIČ SK2020882083
Datum vytvoření 14 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo STANDARDING
Slatinská 5025/32
82107
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 972 €
Zisk -3 070 €
Kapitál 97 827 €
Vlastní kapitál 9 911 €
Kontaktní informace
Mobile(y) +421948366396
Date of updating data: 04.01.2016
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 35,447
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,796
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 23,763
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 35,447
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 6,841
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 595
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 2,344
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -3,070
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 28,606
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 28,606
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 11,027
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,388
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 14,191
Date of updating data: 04.01.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 15,972
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 14,194
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,778
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 17,916
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 9,212
C. Služby (účtová skupina 51) 6,662
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 36
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,006
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,944
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -1,680
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 167
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 167
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -166
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -2,110
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -3,070
Date of updating data: 04.01.2016
Date of updating data: 04.01.2016