Vytvořte fakturu

Next - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Next
IČO 31375979
TIN 2020323107
DIČ SK2020323107
Datum vytvoření 19 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo Next
Vajnorská 40
83263
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 353 847 €
Zisk -38 681 €
Kapitál 213 880 €
Vlastní kapitál -110 987 €
Kontaktní informace
Email info@poliklinika-vajnorska.sk
Telefon(y) 0244258006, 0244637464, 0249202511
Mobile(y) 0911671318
Fax(y) 0244258222
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 195,441
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 138,020
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek-sum (r. 04 r. 10) 1,123
2. Software (013) - /073, 091A/ 1,123
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 136,897
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 41,028
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 75,467
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 20,402
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,421
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 54,144
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 33,864
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,864
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 20,280
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 3,277
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 740
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 2,537
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 195,441
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -149,669
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 66,390
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 66,390
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -178,042
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 14,822
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -192,864
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,681
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 345,110
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 14,816
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 962
10. Ostatní dlouhodobé závazky (336, 372A, 474A, 47XA) 13,854
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 306,335
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 58,350
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 58,350
4. Jiné závazky za přiměřené účasti kromě závazky vůči přidružené subjekty (361A, 36XA, 471A, 47XA) 212,665
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,488
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 10,517
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,315
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 6,309
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 6,309
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 17,650
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 353,846
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 353,847
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 352,332
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,515
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 390,868
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 49,194
D. Služby (účtová skupina 51) 105,706
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 189,446
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 140,446
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 44,228
4. Sociální náklady (527, 528) 4,772
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 4,084
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 19,335
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 19,335
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 891
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 22,212
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -37,021
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 197,432
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,307
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 1,307
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 2,007
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,664
2. Ostatní náklady (562A) 1,664
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 6
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 337
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -700
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -37,721
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -38,681
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31375979 TIN: 2020323107 DIČ: SK2020323107
 • Sídlo: Next, Vajnorská 40, 83263, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Juraj Strapec Na záhrade 24 Trenčín 911 05 28.10.2011
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Juraj Strapec 33 195 € (50%) Na záhrade 24 Trenčín 911 05
  DSC, a.s. 32 365 € (48.7%) Bratislava 845 44
  Ing. Pavol Strapec 830 € (1.3%) Bratislava 811 09
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   14.01.2015Noví spoločníci:
   Ing. Juraj Strapec Na záhrade 1285/24 Trenčín-Zlatovce 911 05
   Ing. Pavol Strapec Dunajská 7114/15 Bratislava 811 09
   13.01.2015Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava 811 09
   25.11.2011Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Strapec Na záhrade 24 Trenčín 911 05 Vznik funkcie: 28.10.2011
   24.11.2011Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Jozef Čmelo Seberíniho 11 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava Vznik funkcie: 15.01.2003
   29.06.2007Noví spoločníci:
   DSC, a.s. Slávičie údolie 106 Bratislava 845 44
   28.06.2007Zrušeny spoločníci:
   DS CONSULT, a. s. IČO: 35 811 790 Pražská 27 Bratislava 811 07
   12.01.2005Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   11.01.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Kmeť Vajnorská 98/B Bratislava 831 04
   07.09.2004Nové sidlo:
   Vajnorská 40 Bratislava 832 63
   06.09.2004Zrušené sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Katarína Mičevová Poľnohospodárska 49 Bratislava Vznik funkcie: 15.01.2003
   04.08.2004Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie neštátneho zdravotníckeho zariadenia za účelom jeho poskytovania základnej ambulantnej preventívnej a liečebnej starostlivosti a odbornej ambulantnej starostlivosti v poliklinike pre dorast podľa zak.č. 277/1994 Z.z.
   Noví spoločníci:
   DS CONSULT, a. s. IČO: 35 811 790 Pražská 27 Bratislava 811 07
   MUDr. Jozef Čmelo Seberíniho 11 Bratislava
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Katarína Mičevová Poľnohospodárska 49 Bratislava Vznik funkcie: 15.01.2003
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava Vznik funkcie: 15.01.2003
   03.08.2004Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva
   Zrušeny spoločníci:
   DS CONSULT, a. s. IČO: 35 811 790 Pražská 27 Bratislava 811 07
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava
   25.08.2003Noví spoločníci:
   DS CONSULT, a. s. IČO: 35 811 790 Pražská 27 Bratislava 811 07
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava
   24.08.2003Zrušeny spoločníci:
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   05.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   MUDr. Jozef Čmelo Seberíniho 11 Bratislava 821 03 Skončenie funkcie: 15.10.2002
   16.05.2001Nové sidlo:
   Hattalova 12 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   inžinierska činnosť, okrem vybraných činností v stavebníctve
   sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve
   špedičná činnosť, okrem vykonávania dopravy
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
   poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
   Noví spoločníci:
   MUDr. Eva Strapcová , CSc. Grösslingova 10 Bratislava
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   MUDr. Jozef Čmelo Seberíniho 11 Bratislava 821 03 Skončenie funkcie: 15.10.2002
   Ing. Jozef Kmeť Vajnorská 98/B Bratislava 831 04
   15.05.2001Zrušené sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Eva Glassnerová Stromová 4 Trenčín 911 01
   05.11.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Eva Glassnerová Stromová 4 Trenčín 911 01
   04.11.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Tikl T. Tekela 22 Trnava 917 00
   30.06.1998Noví spoločníci:
   Ing. Eva Glassnerová Franz Eichertwegstr. 15 Wien Rakúska republika
   29.06.1998Zrušeny spoločníci:
   ŠPEDSERVIS s.r.o., IČO: 31 369 839 Prístavná 10 Bratislava 821 09
   24.05.1996Noví spoločníci:
   ŠPEDSERVIS s.r.o., IČO: 31 369 839 Prístavná 10 Bratislava 821 09
   23.05.1996Zrušeny spoločníci:
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava
   Soňa Trnkócyová Saratovská 10 Bratislava
   15.03.1996Nové sidlo:
   Horárska 12 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava
   Soňa Trnkócyová Saratovská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Tikl T. Tekela 22 Trnava 917 00
   14.03.1996Zrušené sidlo:
   Bakošova 32 Bratislava 841 03
   Zrušeny spoločníci:
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava
   Soňa Trnkócyová Saratovská 10 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava
   19.07.1994Nové obchodné meno:
   Next s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bakošova 32 Bratislava 841 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti /maloobchodná a veľkoobchodná činnosť/
   realitná agentúra - sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
   leasing
   reklamná činnosť
   vydavateľská činnosť
   nákup a predaj nealkoholických nápojov a fľaškového piva
   Noví spoločníci:
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava
   Soňa Trnkócyová Saratovská 10 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Silvia Stražanová Bakošova 32 Bratislava