Vytvořte fakturu

PPA INŽINIERING - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PPA INŽINIERING
IČO 31376045
TIN 2020341884
DIČ SK2020341884
Datum vytvoření 22 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PPA INŽINIERING
Vajnorská 137
83104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 034 588 €
Zisk 441 357 €
Kapitál 5 442 462 €
Vlastní kapitál 1 023 000 €
Kontaktní informace
Email ppa@ppa.sk
webové stránky http://www.ppa.sk
Telefon(y) +421249237111, +421249237374
Fax(y) 0484163175, 0249237300
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 5,315,894
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 218,713
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 218,713
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 218,713
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 5,086,621
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,036
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,036
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 11,651
8. Odložené daňové pohledávky (481A) 11,651
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 4,612,549
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 4,367,925
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,367,925
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 244,624
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 460,385
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 13,747
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 446,638
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 10,560
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 5,170
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 5,390
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 5,315,894
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,450,004
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 162,650
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 162,650
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 331,939
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 32,530
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 32,530
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 7,625
2. Ostatní fondy (427, 42X) 7,625
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 473,903
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 473,903
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 441,357
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,783,939
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 47,660
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 40,192
12. Odložený daňový závazek (481A) 7,468
B.II. Dlouhodobý ustanovení r. 119 + r. 120 52,152
2. Ostatní rezervy (459A, 45X) 52,152
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,639,159
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,140,071
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,140,071
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 152,541
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 83,728
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 262,819
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 44,968
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 44,968
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 81,951
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 81,951
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,494,195
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 12,034,588
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,486,390
IV. Změny stavu zásob vlastní práce, vydělával stavu zásob (+/-) (účtová skupina 61) -470,000
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 7,805
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 10,393
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 11,396,254
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 5,020,151
D. Služby (účtová skupina 51) 3,434,375
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 2,649,439
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 1,913,989
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 685,074
4. Sociální náklady (527, 528) 50,376
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 10,570
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 74,529
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 74,529
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 178,238
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 28,952
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 638,334
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,561,864
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 358
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 37
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 37
XII. Kurzové zisky (663) 92
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 229
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 9,371
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 119
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 9,252
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -9,013
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 629,321
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 187,964
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 184,434
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,530
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 441,357
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31376045 TIN: 2020341884 DIČ: SK2020341884
 • Sídlo: PPA INŽINIERING, Vajnorská 137, 83104, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Marián Kolenčík Ľudovíta Štúra 1559/12 Močenok 951 31 21.06.1999
  Ing. Bystrík Berthoty Obchodná 29 Bratislava 811 06 27.09.2012
  Ing. Igor Jamnický Karpatská 3106/1 Žilina 010 08 12.08.2013
  Ing. Karol Letko ul. M.R. Štefánika 53 Zvolen 960 01 12.08.2013
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  PPA CONTROLL a.s. 162 651 € (100%) Bratislava 830 00
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   05.09.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Igor Jamnický Karpatská 3106/1 Žilina 010 08 Vznik funkcie: 12.08.2013
   Ing. Karol Letko ul. M.R. Štefánika 53 Zvolen 960 01 Vznik funkcie: 12.08.2013
   24.10.2012Nový štatutárny orgán:
   Ing. Bystrík Berthoty Obchodná 29 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 27.09.2012
   23.10.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kubala Brezová 403/10 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 10.03.1995
   29.05.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Baláž Nezábudková 12 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.1999
   03.08.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kubala Brezová 403/10 Hamuliakovo 900 43 Vznik funkcie: 10.03.1995
   02.08.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava Vznik funkcie: 10.03.1995
   11.12.2002Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marián Kolenčík Ľudovíta Štúra 1559/12 Močenok 951 31 Vznik funkcie: 21.06.1999
   Ing. Milan Baláž Nezábudková 12 Bratislava Vznik funkcie: 21.06.1999
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava Vznik funkcie: 10.03.1995
   10.12.2002Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Milan Baláž Nezábudkova 12 Bratislava 821 01
   Ing. Marián Kolenčík Repašského 5 Bratislava 841 02
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   05.11.2001Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   04.11.2001Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   04.01.2000Nové predmety činnosti:
   projektovanie elektrických zariadení
   inžinierska činnosť okrem vybraných činností v stavebníctve
   poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
   poradenská činnosť v oblasti elektrotechniky
   sprostredkovanie v oblasti obchodu, výroby a služieb
   automatizované spracovanie dát
   Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. IČO: 17 055 164 Vajnorská 137 Bratislava 830 00
   03.01.2000Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. Čajkovského 9 Bratislava
   25.08.1999Nové obchodné meno:
   PPA INŽINIERING, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Milan Baláž Nezábudkova 12 Bratislava 821 01
   Ing. Marián Kolenčík Repašského 5 Bratislava 841 02
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava 821 03
   24.08.1999Zrušené obchodné meno:
   PPA-MONT s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Juraj Bartko Bárdošova 12 Bratislava
   Ing. Štefan Belický Kríkova 1 Bratislava
   Ing. František Klandúch Bárdošova 12 Bratislava
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava
   05.02.1996Nové predmety činnosti:
   verejná cestná nákladná doprava
   03.10.1995Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. Čajkovského 9 Bratislava
   02.10.1995Zrušeny spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. Čajkovského 9 Bratislava
   13.06.1995Nové sidlo:
   Vajnorská 137 Bratislava 831 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Belický Kríkova 1 Bratislava
   Ing. Juraj Kubala Seberíniho 15 Bratislava
   12.06.1995Zrušené sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 840 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marián Orlický Hronská 14 Bratislava
   Ing. Zdenko Vaca Heyrovského 8 Bratislava
   22.07.1994Nové obchodné meno:
   PPA-MONT s.r.o.
   Nové sidlo:
   Polianky 5 Bratislava 840 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   montáž, oprava, údržba, vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
   výroba, inštalácia a oprava elektrických strojov a prístrojov
   Noví spoločníci:
   PPA CONTROLL a.s. Čajkovského 9 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Juraj Bartko Bárdošova 12 Bratislava
   Ing. František Klandúch Bárdošova 12 Bratislava
   Ing. Marián Orlický Hronská 14 Bratislava
   Ing. Zdenko Vaca Heyrovského 8 Bratislava