Vytvořte fakturu

AUTOZEVA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název AUTOZEVA
IČO 31376061
TIN 2020353676
DIČ SK2020353676
Datum vytvoření 21 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo AUTOZEVA
Mamateyova 9
85104
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 800 €
Zisk -538 €
Kapitál 270 €
Vlastní kapitál -19 049 €
Kontaktní informace
Email autozeva@chello.sk
Telefon(y) 0908718061
Mobile(y) 0908718061
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 682
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 682
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 87
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 87
B.IV. Krátkodobý finanční majetek celkem (r. 67 r. 70) 0
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 595
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 563
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 32
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 682
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -19,587
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 120
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -25,808
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 2,001
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -27,809
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -538
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,269
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 58
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 58
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 20,211
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 39
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 39
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 15,071
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 3,565
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 576
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 1,800
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,800
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,800
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,266
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 0
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 277
D. Služby (účtová skupina 51) 969
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 534
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 554
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 112
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 112
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -112
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 422
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -538
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015