Vytvořte fakturu

DANUBIANA - I.C.C. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DANUBIANA - I.C.C.
IČO 31376100
TIN 2020944431
DIČ SK2020944431
Datum vytvoření 19 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DANUBIANA - I.C.C.
Ružomberská 4
82105
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 10 428 €
Zisk 3 333 €
Kapitál 12 995 €
Vlastní kapitál 7 449 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 16,393
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 4,700
A.III.1. Majetkové cenné papíry (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 4,353
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 7,309
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 16,393
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,781
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 332
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 477
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 3,333
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,612
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 3,078
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 2,234
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,120
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 1,114
B.V. Krátkodobé rezervy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 300
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 10,428
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 10,078
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 350
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 5,341
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 357
C. Služby (účtová skupina 51) 77
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 184
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 3,156
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,567
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 5,087
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 9,644
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 783
M. Úrokové náklady (562) 711
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 72
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -783
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 4,304
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 971
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 3,333
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31376100 TIN: 2020944431 DIČ: SK2020944431
 • Sídlo: DANUBIANA - I.C.C., Ružomberská 4, 82105, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Štefánia Michalíková Szugló utca 38 Budapešť 14 Maďarská republika pobyt na území SR : Ružomberská 4 Bratislava - Ružinov 821 05 10.03.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Štefánia Michalíková 6 639 € (100%) Szugló utca 38 Budapešť 14 Maďarská republika pobyt na území SR : Ružomberská 4 Bratislava - Ružinov 821 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   24.03.2009Nové sidlo:
   Ružomberská 4 Bratislava 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Štefánia Michalíková Szugló utca 38 Budapešť 14 Maďarská republika pobyt na území SR : Ružomberská 4 Bratislava - Ružinov 821 05 Vznik funkcie: 10.03.2009
   23.03.2009Zrušené sidlo:
   Hríbová 14 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Prof. MUDr. Juraj Pechan Na Hrebienku 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.05.2006
   15.06.2006Noví spoločníci:
   Štefánia Michalíková Szugló utca 38 Budapešť 14 Maďarská republika pobyt na území SR : Ružomberská 4 Bratislava - Ružinov 821 05
   Nový štatutárny orgán:
   Prof. MUDr. Juraj Pechan Na Hrebienku 28 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 19.05.2006
   14.06.2006Zrušeny spoločníci:
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava
   Štefánia Michalíková Hungária krt., 109 Budapešť 1145 Maďarská republika
   Ing. Oldřich Uher Drtinová 18 Praha 5 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava
   19.07.1994Nové obchodné meno:
   DANUBIANA - I.C.C. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Hríbová 14 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
   Noví spoločníci:
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava
   Štefánia Michalíková Hungária krt., 109 Budapešť 1145 Maďarská republika
   Ing. Oldřich Uher Drtinová 18 Praha 5 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Doc. Mgr. Patrik Pašš Hríbová 9 Bratislava