Vytvořte fakturu

IG BAU - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Obchodní název IG BAU
IČO 31376126
Datum vytvoření 13 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo IG BAU
Pílová 7
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 12 600 €
Zisk 7 790 €
Kapitál 76 483 €
Vlastní kapitál 51 258 €
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 117,835
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 50,912
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 2,912
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 1,912
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 1,000
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 48,000
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 48,000
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 66,923
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 50,977
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 41,000
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,000
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,977
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 15,946
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 14,581
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,365
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 117,835
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 59,048
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,640
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,640
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 1,290
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 1,290
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 43,328
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 43,328
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,790
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 58,787
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 1,011
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 1,011
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 53,276
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,975
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,975
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 48,500
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,753
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 48
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 500
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 500
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 4,000
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 12,600
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 12,600
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,600
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,202
D. Služby (účtová skupina 51) 500
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 357
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 500
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 500
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 845
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,398
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 12,100
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 174
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 174
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -173
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 10,225
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,435
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,435
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,790
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016