Vytvořte fakturu

Družstvo Medená 17 - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název Družstvo Medená 17
IČO 31376291
TIN 2020302856
DIČ SK2020302856
Datum vytvoření 19 Červenec 1994
Company category Družstvo
Sídlo Družstvo Medená 17
Medená 17
81102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 37 817 €
Zisk 16 693 €
Kapitál 59 246 €
Vlastní kapitál 51 404 €
Kontaktní informace
Email medena@kna.sk
webové stránky http://www.ikarmel.sk
Telefon(y) +421254630661
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 60,077
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 16,625
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 16,625
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 9,944
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 6,681
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 42,843
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 5,300
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 5,300
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 5,300
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,543
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 174
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 37,369
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 609
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) 609
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 60,077
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 53,875
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 1,673
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 1,673
A.V Ostatní fondy ze zisku r. 91 + r. 92 9,219
A.V.1. Statutární fondy (423, 42X) 8,383
2. Ostatní fondy (427, 42X) 836
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 26,290
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 26,290
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,693
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 3,602
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 3,602
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 831
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 831
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 900
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 557
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,284
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 30
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 2,600
4. Výnosy příštích období krátkodobé (384A) 2,600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 37,817
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 37,817
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 15,971
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 235
D. Služby (účtová skupina 51) 6,952
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 6,672
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 5,056
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 1,616
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 433
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,402
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,402
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 277
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 21,846
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 30,630
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 417
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 3
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 3
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 414
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 774
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 774
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -357
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 21,489
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,796
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 4,796
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 16,693
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31376291 TIN: 2020302856 DIČ: SK2020302856
 • Sídlo: Družstvo Medená 17, Medená 17, 81102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 19 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Stanislav Ruža predseda Medená 17 Bratislava 04.05.2001
  RNDr. Marcela Janovičová podpredseda Medená 17 Bratislava 04.05.2001
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   04.05.2001Nový štatutárny orgán:
   Ing. Stanislav Ruža - predseda Družstva Medená 17 Bratislava
   RNDr. Marcela Janovičová - podpredseda Družstva Medená 17 Bratislava
   03.05.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Stanislav Ruža - podpredseda družstva Medená 17 Bratislava
   Ulrich Wachs - predseda družstva Medená 17 Bratislava
   31.10.1997Nový štatutárny orgán:
   Stanislav Ruža - podpredseda družstva Medená 17 Bratislava
   Ulrich Wachs - predseda družstva Medená 17 Bratislava
   30.10.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   Anna Netušilová - podpredsedkyňa družstva Medená 17 Bratislava
   Ulrich Wachs - predseda družstva Medená 17 Bratislava
   19.07.1994Nové obchodné meno:
   Družstvo Medená 17
   Nové sidlo:
   Medená 17 Bratislava 811 02
   Nová právna forma:
   Družstvo
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj nehnuteľností
   správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
   prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Anna Netušilová - podpredsedkyňa družstva Medená 17 Bratislava
   Ulrich Wachs - predseda družstva Medená 17 Bratislava