Vytvořte fakturu

DURY - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DURY
IČO 31376304
TIN 2020329850
DIČ SK2020329850
Datum vytvoření 27 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DURY
Komárovská 50
82106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 60 096 €
Zisk -59 988 €
Kapitál 108 974 €
Vlastní kapitál -96 458 €
Kontaktní informace
Email dury@nextra.sk
webové stránky http://www.dury.sk
Telefon(y) +421245523421, +421245523422, +421245643135, +421245643136
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 2,956
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 2,956
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 220
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 85,987
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 23,033
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2,513
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 88,943
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -156,446
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,660
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,660
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 666
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -103,784
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -59,988
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 245,389
B.I. Dlouhodobé závazky kromě rezerv a úvěry (316A, 321A, 32XA, 372A, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384A) 1,808
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 243,581
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 55,264
2. Závazky k zaměstnancům a sociální pojištění (331, 333, 336, 33X, 479A) 4,520
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 2,378
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 181,419
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 60,096
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 18,161
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 41,935
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 118,539
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 12,713
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 57,324
C. Služby (účtová skupina 51) 8,017
D. Osobní náklady (účtová skupina 52) 34,241
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,052
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 1,816
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,376
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -58,443
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -17,958
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 585
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 585
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -585
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -59,028
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -59,988
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31376304 TIN: 2020329850 DIČ: SK2020329850
 • Sídlo: DURY, Komárovská 50, 82106, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06 27.07.1994
  Zoltán Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06 16.12.2009
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ján Duranský 2 220 € (33.3%) Komárovská 50 Bratislava 821 06
  Zoltán Duranský 2 220 € (33.3%) Borekova 53 Bratislava 821 06
  Erika Ághová 2 220 € (33.3%) Koprivnícka 9/C Bratislava 841 01
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   11.02.2010Nové predmety činnosti:
   údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
   Noví spoločníci:
   Erika Ághová Koprivnícka 9/C Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 27.07.1994
   Zoltán Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 16.12.2009
   10.02.2010Zrušeny spoločníci:
   Jozef Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06
   Erika Ághová Borekova 53 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06
   21.01.1999Noví spoločníci:
   Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06
   Zoltán Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06
   Jozef Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06
   Erika Ághová Borekova 53 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06
   20.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Erika Ághová Borekova 53 Bratislava 821 06
   Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06
   Jozef Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06
   Zoltán Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06
   27.07.1994Nové obchodné meno:
   DURY spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Komárovská 50 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   lepenie autoskiel
   vedenie účtovnej evidencie
   autolakovnícke práce
   autoklampiarske práce
   Noví spoločníci:
   Erika Ághová Borekova 53 Bratislava 821 06
   Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06
   Jozef Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06
   Zoltán Duranský Borekova 53 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Duranský Komárovská 50 Bratislava 821 06