Vytvořte fakturu

ALVIKA - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název ALVIKA
IČO 31376321
TIN 2020337187
DIČ SK2020337187
Datum vytvoření 22 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo ALVIKA
Furmanská 7
84103
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 1 983 810 €
Zisk 48 929 €
Kapitál 1 257 411 €
Vlastní kapitál 170 172 €
Kontaktní informace
Email alvika.sro@centrum.sk
Telefon(y) 0264285216
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 484,392
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 41,229
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 41,229
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 41,229
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 441,905
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 21,617
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 21,113
5. Zboží (132, 133, 13X, 139) - /196, 19X/ 504
B.II. Dlouhodobé pohledávky-sum (r. 42 + r. 46 r. 52) 208,931
B.II.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 43 r. 45) 208,931
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 208,931
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 190,302
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 161,746
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 161,746
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 28,549
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 7
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 21,055
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2,895
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 18,160
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 1,258
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 1,258
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 484,392
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 93,058
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 3,765
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 3,765
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 33,592
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 33,592
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 48,929
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 391,334
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 11,924
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 6,940
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 4,984
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 368,569
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 257,294
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 257,294
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 93,730
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 8,196
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 6,705
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,666
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 978
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 10,841
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 10,841
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 48,792
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 1,983,810
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 48,792
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 1,914,191
VI. Příjmy z prodeje nehmotného dlouhodobého majetku, hmotného dlouhodobého majetku a materiálu (641, 642) 20,654
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 173
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,916,370
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 43,049
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 484,474
D. Služby (účtová skupina 51) 1,022,718
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 240,699
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 175,782
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 60,477
4. Sociální náklady (527, 528) 4,440
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 6,700
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 20,904
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 20,904
H. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a prodaného materiálu (541, 542) 10,156
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 82,727
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,943
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 67,440
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 412,742
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,897
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 41
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 41
XIV. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 3,856
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 6,418
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 1,400
2. Ostatní náklady (562A) 1,400
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 5,018
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -2,521
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 64,919
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 15,990
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 15,644
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 346
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 48,929
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31376321 TIN: 2020337187 DIČ: SK2020337187
 • Sídlo: ALVIKA, Furmanská 7, 84103, Bratislava
 • Datum vytvoření: 22 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01 22.07.1994
  Jozef Varga Eisnerova 38 Bratislava 841 07 02.03.2006
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Július Alpár 3 386 € (50%) Klemensova 4 Bratislava 811 01
  Jozef Varga 3 386 € (50%) Eisnerova 38 Bratislava 841 07
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   25.03.2006Nové sidlo:
   Furmanská 7 Bratislava 841 03
   Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01
   Jozef Varga Eisnerova 38 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   Jozef Varga Eisnerova 38 Bratislava 841 07 Vznik funkcie: 02.03.2006
   24.03.2006Zrušené sidlo:
   Zátišie 2 Bratislava 832 36
   Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Jozef Vyšný Korabinského 5 Bratislava 811 02
   14.04.2004Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   13.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Mark Vins Ungargasse 52/1/13 Viedeň 1030 Rakúsko
   18.03.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Mark Vins Ungargasse 52/1/13 Viedeň 1030 Rakúsko Vznik funkcie: 26.09.2002 Skončenie funkcie: 24.02.2004
   27.05.2003Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Jozef Vyšný Korabinského 5 Bratislava 811 02
   Mark Vins Ungargasse 52/1/13 Viedeň 1030 Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   Mark Vins Ungargasse 52/1/13 Viedeň 1030 Rakúsko Vznik funkcie: 26.09.2002 Skončenie funkcie: 24.02.2004
   26.05.2003Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Ing. Jozef Vyšný Mlynské Nivy 46 Bratislava 821 09
   16.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Vyšný Mlynské Nivy 46 Bratislava 821 09
   15.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   03.06.1999Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   02.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   27.01.1998Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   26.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01
   Ing. Jozef Vyšný Mlynské Nivy 46 Bratislava 821 09
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   07.06.1995Nové sidlo:
   Zátišie 2 Bratislava 832 36
   06.06.1995Zrušené sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Vyšný Votrubova 13 Bratislava 821 09
   22.07.1994Nové obchodné meno:
   ALVIKA, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 39 Bratislava 831 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-maloobchod /na tovar, na ktorý zákon vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/;
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti-veľkoobchod /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s tým povolením/;
   strojárenská výroba - kovoobrábanie;
   vykonávanie bytových a občianskych stavieb;
   vykonávanie inžinierskych stavieb;
   Noví spoločníci:
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01
   Ing. Jozef Vyšný Mlynské Nivy 46 Bratislava 821 09
   Günter-Thomas Kaiser 4861 Aurach a H. Kasten Rakúsko
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Július Alpár Klemensova 4 Bratislava 811 01
   Ing. Jozef Vyšný Votrubova 13 Bratislava 821 09