Vytvořte fakturu

E.P.S. Ekonomicko-poradenská - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název E.P.S. Ekonomicko-poradenská
IČO 31376347
TIN 2020944442
Datum vytvoření 28 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.P.S. Ekonomicko-poradenská
Stromová 14
90066
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 9 180 €
Zisk -233 €
Kapitál 8 013 €
Vlastní kapitál 7 431 €
Kontaktní informace
Email eps.cambalova@gmail.com
Telefon(y) 0905317495
Mobile(y) 0905317495
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 8,986
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 8,763
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 339
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 339
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 339
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,424
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,460
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 964
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 223
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 223
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 8,986
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 7,200
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 794
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 794
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -233
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,786
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 1,786
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 63
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,723
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,180
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,180
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,180
VII. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 0
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,266
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 3,295
D. Služby (účtová skupina 51) 1,747
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 210
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 2,486
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 2,486
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 264
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 264
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 914
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 4,138
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 0
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 187
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 187
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -187
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 727
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -233
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31376347 TIN: 2020944442
 • Sídlo: E.P.S. Ekonomicko-poradenská, Stromová 14, 90066, Bratislava
 • Datum vytvoření: 28 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Miriam Vilemová Mlynská 2 Stupava 900 31 22.10.1999
  Ing. Mária Čambálová Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66 28.07.1994
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Miriam Vilemová 3 651 € (55%) Mlynská 2 Stupava 900 31
  Ing. Mária Čambálová 2 987 € (45%) Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   19.06.2015Zrušeny spoločníci:
   Marián Čambál Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Čambál Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 10.04.2000
   27.05.2008Nové sidlo:
   Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66
   Noví spoločníci:
   Ing. Mária Čambálová Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66
   Miriam Vilemová Mlynská 2 Stupava 900 31
   Marián Čambál Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66
   Nový štatutárny orgán:
   Miriam Vilemová Mlynská 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.10.1999
   Ing. Mária Čambalová Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 28.07.1994
   Marian Čambál Stromová 14 Vysoká pri Morave 900 66 Vznik funkcie: 10.04.2000
   26.05.2008Zrušené sidlo:
   Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Zrušeny spoločníci:
   Marián Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 10.04.2000
   Ing. Mária Čambalová Lotyšská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 28.07.1994
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.10.1999
   23.06.2003Noví spoločníci:
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Marian Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 10.04.2000
   Ing. Mária Čambalová Lotyšská 18 Bratislava 821 06 Vznik funkcie: 28.07.1994
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31 Vznik funkcie: 22.10.1999
   22.06.2003Zrušeny spoločníci:
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Marian Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambalová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   30.05.2000Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Marian Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambalová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   29.05.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   04.01.2000Noví spoločníci:
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   Nový štatutárny orgán:
   Miriam Vilémová Mlynská 2 Stupava 900 31
   03.01.2000Zrušeny spoločníci:
   Miriam Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   18.03.1999Noví spoločníci:
   Marián Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Miriam Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   17.03.1999Zrušeny spoločníci:
   Marián Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   28.07.1994Nové obchodné meno:
   E.P.S. Ekonomicko-poradenská spoločnosť s.r.o.
   Nové sidlo:
   Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poradenstvo v ekonomickej oblasti a učtovníctve
   vedenie učtovníctva
   administratívne práce
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kurzov
   vykonávanie nestrannej kontroly a služieb na základe zmlúv
   sprostredkovanie v oblasti kontrolných a inšpekčných služieb
   Noví spoločníci:
   Marián Čambál Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Čambálová Lotyšská 18 Bratislava 821 06