Vytvořte fakturu

E.P.S. Ekonomicko-poradenská - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 08.11.2016
Basic information
Obchodní název E.P.S. Ekonomicko-poradenská
IČO 31376347
TIN 2020944442
Datum vytvoření 28 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo E.P.S. Ekonomicko-poradenská
Mlynská 2
90031
Stupava
Financial information
Prodej a příjem 9 720 €
Zisk 940 €
Kapitál 8 013 €
Vlastní kapitál 7 431 €
Kontaktní informace
Email eps.cambalova@gmail.com
Telefon(y) 0905317495
Mobile(y) 0905317495
Date of updating data: 08.11.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 9,268
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,163
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 1,133
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 1,133
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,133
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 8,030
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 7,980
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 50
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 105
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 105
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 9,268
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 8,143
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 564
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 564
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 940
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,125
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 6
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 6
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 957
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 49
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 49
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 199
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 111
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 598
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 162
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 162
Date of updating data: 08.11.2016
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 9,720
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 9,720
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 9,720
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,118
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 2,869
D. Služby (účtová skupina 51) 1,590
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 3,475
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 2,740
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 729
4. Sociální náklady (527, 528) 6
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 184
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,602
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 5,261
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 182
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 182
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -182
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 1,420
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 940
Date of updating data: 08.11.2016
Date of updating data: 08.11.2016