Vytvořte fakturu

FYTOFARM - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název FYTOFARM
IČO 31376398
TIN 2020337198
DIČ SK2020337198
Datum vytvoření 27 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo FYTOFARM
Dúbravská cesta 21
84251
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 566 337 €
Zisk 8 734 €
Kapitál 294 227 €
Vlastní kapitál 88 229 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0254793935, 0254776552
Fax(y) 0254776552
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 292,198
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 25,747
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 17,480
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 17,480
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 22-r. 32) 8,267
A.III.1. Majetkové účasti a podíly v přidružených subjektů (061A, 062A, 063A) - /096A/ 5,000
2. Majetkové cenné papíry a podíly s podielovou účast kromě v přidružené subjekty (062A) - /096A/ 829
3. Ostatní realizovatelné cenné papíry a podíly (063A) - /096A/ 2,438
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 266,221
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 2,186
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 2,186
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 110,105
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 94,096
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 94,096
5. Pohledávky z partnerů, členů a sdružení (354A, 355A, 358A, 35XA, 398A) - /391A/ 6,500
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 7,017
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ 2,492
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 153,930
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 29,716
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 124,214
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 230
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 230
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 292,198
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 96,963
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 9,960
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 9,960
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VI. Přecenění rozdíly z přecenění sum (r. 94 r. 96) 74
A.VI.1. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/- 414) 74
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 77,531
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 146,336
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -68,805
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 8,734
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 195,235
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 183,597
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 29,463
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 29,463
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 147,730
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 3,707
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,697
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 1,020
2. Ostatní rezervy (323A, 32X, 459A, 45XA) 1,020
B.VI. Současný bankovní úvěry (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 10,618
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 566,337
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků (601) 549,837
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 16,500
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 550,432
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 203,985
D. Služby (účtová skupina 51) 112,918
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 164,588
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 131,363
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 32,425
4. Sociální náklady (527, 528) 800
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 1,479
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 8,011
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 8,011
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 57,064
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,387
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 15,905
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 249,434
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 366
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 6
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 6
XII. Kurzové zisky (663) 360
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 4,656
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 941
2. Ostatní náklady (562A) 941
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 525
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 3,190
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -4,290
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 11,615
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 2,881
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 2,881
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 8,734
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31376398 TIN: 2020337198 DIČ: SK2020337198
 • Sídlo: FYTOFARM, Dúbravská cesta 21, 84251, Bratislava
 • Datum vytvoření: 27 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  RNDr. Štefan Varkonda, CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03 27.07.1994
  Ing. Liana Ujhelyiová, CSc. Sládkovičova 1128/2 Jelka 925 23 01.07.1999
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  RNDr. Štefan Varkonda, CSc. 3 320 € (33.3%) Borodáčova 17 Bratislava 821 03
  Ing. Liana Ujhelyiová, CSc. 3 320 € (33.3%) Sládkovičova 1128/2 Jelka 925 23
  Oľga Hýblová 3 320 € (33.3%) Brezovská 17 Bratislava 831 03
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.10.2013Noví spoločníci:
   Oľga Hýblová Brezovská 17 Bratislava 831 03
   16.08.2005Noví spoločníci:
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Sládkovičova 1128/2 Jelka 925 23
   15.08.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03
   14.10.2004Nový štatutárny orgán:
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03 Vznik funkcie: 27.07.1994
   13.10.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.1994
   02.04.2003Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Sládkovičova 1128/2 Jelka 925 23 Vznik funkcie: 01.07.1999
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava Vznik funkcie: 27.07.1994
   01.04.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava 821 08
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   11.10.1999Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava 821 08
   10.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   18.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava 821 03
   17.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   24.02.1997Noví spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   23.02.1997Zrušeny spoločníci:
   Ing. Anton Obložinský Závadská 5 Bratislava
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   03.03.1995Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 21 Bratislava 842 51
   Noví spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   02.03.1995Zrušené sidlo:
   Na Pántoch 20 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   27.07.1994Nové obchodné meno:
   FYTOFARM, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Na Pántoch 20 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výskum, vývoj a výroba v oblasti biotechnologických a chemických špecialít a prípravkov na výživu a ochranu rastlín, okrem výroby jedov a žieravín
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov a nákup a predaj tovarov
   výkon služieb v oblasti biotechnológií a aplikovanej biológie pre ochranu a výživu rastlín
   poradenská činnosť v oblasti biotechnologických a chemických špecialít a prípravkov na výživu a ochranu, v oblasti biotechnológie a aplikovanej biológie pre ochranu a výživu rastlín
   Noví spoločníci:
   Ing. Anton Obložinský Závadská 5 Bratislava
   Ing. Liana Ujhelyiová , CSc. Palkovičova 1 Bratislava
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   RNDr. Štefan Varkonda , CSc. Borodáčova 17 Bratislava