Vytvořte fakturu

CBCI - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název CBCI
IČO 31376444
TIN 2020329861
DIČ SK2020329861
Datum vytvoření 29 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo CBCI
Dunajská 25
81108
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 191 484 €
Zisk 5 108 €
Kapitál 1 040 466 €
Vlastní kapitál 366 613 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 925,677
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 820,431
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 820,431
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 93,322
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 727,109
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 104,879
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 67,578
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 67,578
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,578
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 37,301
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 37,301
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 367
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 367
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 925,677
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 371,721
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 664
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 359,310
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 359,310
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 5,108
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 553,956
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 230,737
5. Ostatní dlouhodobé závazky (479A, 47XA) 212,367
12. Odložený daňový závazek (481A) 18,370
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 323,219
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 11,940
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 11,940
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 301,368
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 9,909
10. Ostatní závazky (372A, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 191,484
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 191,484
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 191,484
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 180,773
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 4,887
D. Služby (účtová skupina 51) 94,525
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 3,592
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 73,104
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 73,104
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 3,201
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,464
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 10,711
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 92,072
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 26
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 26
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 1,002
N. Úrokové náklady (r. 50 + r. 51) 612
2. Ostatní náklady (562A) 612
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 390
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -976
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 9,735
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 4,627
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
2. Odložené daně z příjmu (+/-) (592) 3,667
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 5,108
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31376444 TIN: 2020329861 DIČ: SK2020329861
 • Sídlo: CBCI, Dunajská 25, 81108, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červenec 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Ivan Ostrihoň Brusnicová 27 Bratislava 831 05 06.05.1998
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Ivan Ostrihoň 6 639 € (100%) Brusnicová 27 Bratislava 831 05
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   26.03.2009Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Ostrihoň Brusnicová 27 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Brusnicová 27 Bratislava 831 05 Vznik funkcie: 06.05.1998
   25.03.2009Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.05.1998
   22.12.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.05.1998
   21.12.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.05.1998
   25.03.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   29.07.2005Nové sidlo:
   Dunajská 25 Bratislava 811 08
   28.07.2005Zrušené sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   17.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   16.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   28.11.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 06.05.1998
   27.11.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   01.08.2000Nové obchodné meno:
   CBCI, spol. s r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   31.07.2000Zrušené obchodné meno:
   Contact Business Center International, spol. s r.o., Skratený názov: CBCI, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Ostrihoň Jašíkova 13 Bratislava 821 03
   31.03.2000Nové sidlo:
   Dunajská 29 Bratislava 811 08
   30.03.2000Zrušené sidlo:
   Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 08
   13.05.1998Nové sidlo:
   Mlynské Nivy 3 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie parkoviska
   Noví spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   Ing. Ivan Ostrihoň Hlaváčikova 43 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Ostrihoň Jašíkova 13 Bratislava 821 03
   12.05.1998Zrušené sidlo:
   Včelárska 27 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   21.01.1998Noví spoločníci:
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   20.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Daniela Cibulová Smolenická 16 Bratislava
   PhDr. Lubomír Lipka Heydukova 29 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Lubomír Lipka Heydukova 29 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   29.07.1994Nové obchodné meno:
   Contact Business Center International, spol. s r.o., Skratený názov: CBCI, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Včelárska 27 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   kúpa rozličného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Daniela Cibulová Smolenická 16 Bratislava
   PhDr. Lubomír Lipka Heydukova 29 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Lubomír Lipka Heydukova 29 Bratislava
   JUDr. Jozef Vaculík Lotyšská 26 Bratislava