Vytvořte fakturu

MICEX - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název MICEX
IČO 31376509
TIN 2020320082
DIČ SK2020320082
Datum vytvoření 01 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo MICEX
Bronzová 47
85110
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 95 742 €
Zisk -2 718 €
Kapitál 224 777 €
Vlastní kapitál -8 051 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 222,240
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 213,620
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 213,620
A.II.1. Pozemky (031) - /092A/ 48,935
2. Stavby (021) - /081, 092A/ 151,632
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 13,053
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 9,069
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 6,445
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 6,277
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,277
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 168
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 2,624
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 731
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,893
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) -449
2. Náklady příštích období krátkodobé (381A, 382A) 551
4. Příjmy příštích období krátkodobé (385A) -1,000
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 222,240
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -9,058
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,971
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,971
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 697
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 697
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -14,008
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -14,008
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,718
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 231,232
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 10,732
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 3,786
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,786
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 2,194
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,101
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,651
B.VII. Krátkodobé finanční pomoci (241, 249, 24X, 473A, /-/255A) 220,500
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 66
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 66
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 95,743
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 95,742
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 95,742
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 97,330
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 33,184
D. Služby (účtová skupina 51) 14,907
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 32,456
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 24,375
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 8,030
4. Sociální náklady (527, 528) 51
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 310
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 15,840
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 15,840
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 633
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -1,588
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 47,651
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 170
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 170
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -170
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -1,758
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -2,718
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31376509 TIN: 2020320082 DIČ: SK2020320082
 • Sídlo: MICEX, Bronzová 47, 85110, Bratislava
 • Datum vytvoření: 01 Srpen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Viola Porvazníková Bronzová 47 Bratislava 851 10 10.09.2002
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Viola Porvazníková 6 971 € (100%) Bronzová 47 Bratislava 851 10
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   16.07.2013Nové predmety činnosti:
   nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
   výroba pekárenských výrobkov
   17.10.2009Nové sidlo:
   Bronzová 47 Bratislava 851 10
   Noví spoločníci:
   Ing. Viola Porvazníková Bronzová 47 Bratislava 851 10
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viola Porvazníková Bronzová 47 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 10.09.2002
   16.10.2009Zrušené sidlo:
   Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.09.2002
   13.08.2008Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   22.12.2004Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
   15.07.2003Nové sidlo:
   Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   Noví spoločníci:
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07 Vznik funkcie: 10.09.2002
   14.07.2003Zrušené sidlo:
   Čaklovská 4 Bratislava 821 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Kodet Jungmannova 12 Bratislava 851 01
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   RNDr. Rudolf Velich Košická 41 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Sloboda Čaklovská 4 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.08.1994 Skončenie funkcie: 09.09.2002
   09.10.1998Nové obchodné meno:
   MICEX s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nebytových priestorov bez poskytovania doplnkových služieb
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Kodet Jungmannova 12 Bratislava 851 01
   Ing. Viola Porvazníková Záhradnícka 37 Bratislava 811 07
   RNDr. Rudolf Velich Košická 41 Bratislava 821 08
   08.10.1998Zrušené obchodné meno:
   MICEX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jiří Kodet Jungmannova 12 Bratislava 851 01
   RNDr. Rudolf Velich Košická 41 Bratislava 821 08
   01.08.1994Nové obchodné meno:
   MICEX spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové sidlo:
   Čaklovská 4 Bratislava 821 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská a obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prevádzkovanie umývacích a čistiacich zariadení na automobily
   výroba reklamných tabúľ a nápisov v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Ing. Jiří Kodet Jungmannova 12 Bratislava 851 01
   RNDr. Rudolf Velich Košická 41 Bratislava 821 08
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Štefan Sloboda Čaklovská 4 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.08.1994 Skončenie funkcie: 09.09.2002