Vytvořte fakturu

TATRA STAR - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 11.09.2015
Basic information
Obchodní název TATRA STAR
IČO 31376525
TIN 2020889651
Datum vytvoření 01 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo TATRA STAR
Grösslingova 63
81109
Bratislava
Financial information
Zisk -8 463 €
Kapitál 14 490 €
Vlastní kapitál 10 799 €
Date of updating data: 11.09.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,594
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,594
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 4,594
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 4,070
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 524
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,594
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,336
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,772
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,772
A.III. Ostatní kapitálové fondy (413) 7,500
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -3,473
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -3,473
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -8,463
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,258
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 9
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 9
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 2,031
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 1,551
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 480
B.V. Krátkodobé ustanovení r. 137 + r. 138 218
B.V.1. Zákonné rezervy (323A, 451A) 218
Date of updating data: 11.09.2015
Income and expenses 2014
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 7,930
D. Služby (účtová skupina 51) 430
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 7,500
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) -7,930
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) -430
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 54
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 54
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -53
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) -7,983
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 480
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 480
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -8,463
Date of updating data: 11.09.2015
Files
4255862.tif
Date of updating data: 11.09.2015