Vytvořte fakturu

GAMAL-Trading - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.02.2016
Basic information
Obchodní název GAMAL-Trading
IČO 31376568
TIN 2020346185
DIČ SK2020346185
Datum vytvoření 03 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo GAMAL-Trading
Kopčianska 20B/3502
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 37 699 €
Zisk 4 681 €
Date of updating data: 25.02.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 33,479
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 33,479
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 14,994
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 8,128
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,866
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 48,473
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 28,603
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 16,619
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 4,681
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 19,870
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 19,870
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,025
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,477
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 17,368
Date of updating data: 25.02.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 37,699
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 37,699
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 31,631
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 6,778
C. Služby (účtová skupina 51) 17,536
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,189
F. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek,(551, (+/-) 553) 5,124
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 6,068
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) 13,385
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 1
X. Úrokové výnosy (662) 1
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 68
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 68
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -67
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 6,001
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 1,320
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 4,681
Date of updating data: 25.02.2016
Date of updating data: 25.02.2016