Vytvořte fakturu

DEVANA CK - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název DEVANA CK
IČO 31376576
TIN 2020320137
DIČ SK2020320137
Datum vytvoření 29 Červenec 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo DEVANA CK
Veľká Gúta 25
94603
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 42 891 €
Zisk 1 788 €
Kapitál 39 847 €
Vlastní kapitál -33 656 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 6,811
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 6,811
A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 6,811
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 77,009
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 37,259
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 21,481
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 83,820
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -31,870
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,672
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,672
A.II. Kapitálové fondy (412, 413, 417, 418) 16,200
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 703
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) -57,233
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 1,788
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 115,690
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 115,690
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 34,062
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,310
4. Ostatní krátkodobé závazky (364, 365, 366, 367, 368A, 36X, 372A, 379, 383A, 384A, 398A, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 80,318
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 42,891
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 34,261
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 8,630
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 39,984
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, (+/- ) 505A, 507) 700
B. Spotřeba materiálu, energie a další inventář z nabídky (501, 502, 503, (+/-) 505A) 4,438
C. Služby (účtová skupina 51) 32,687
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 2,159
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) 2,907
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,564
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 2
XII. Ostatní výnosy z finančních činností (668) 2
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 161
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 161
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -159
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) 2,748
P. Daň z příjmu náklady (591, 595) 960
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) 1,788
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31376576 TIN: 2020320137 DIČ: SK2020320137
 • Sídlo: DEVANA CK, Veľká Gúta 25, 94603, Bratislava
 • Datum vytvoření: 29 Červenec 1994
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   09.07.2002Nové sidlo:
   Veľká Gúta 25 Kolárovo 946 03
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01
   Anton Zuber Veľká Gúta 49 Kolárovo 946 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01 Vznik funkcie: 22.01.2002 Skončenie funkcie: 22.01.2006
   Anton Zuber Veľká Gúta 49 Kolárovo 946 03 Vznik funkcie: 22.01.2002 Skončenie funkcie: 22.01.2006
   08.07.2002Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Zrušeny spoločníci:
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01
   26.11.2001Nové predmety činnosti:
   poľnohospodárstvo a lesníctvo
   Noví spoločníci:
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01
   25.11.2001Zrušeny spoločníci:
   DEVANA, s.r.o. Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   19.07.2001Nový štatutárny orgán:
   Ján Šmida Husová 4 Nové Zámky 940 01
   18.07.2001Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Martin Kučera Saratovská 7 Bratislava 841 02
   29.07.1994Nové obchodné meno:
   DEVANA CK, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   Noví spoločníci:
   DEVANA, s.r.o. Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Martin Kučera Saratovská 7 Bratislava 841 02