Vytvořte fakturu

A.C.L. - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název A.C.L.
IČO 31376673
TIN 2020337165
DIČ SK2020337165
Datum vytvoření 04 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo A.C.L.
Dopravná 12
83106
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 15 476 €
Zisk -577 €
Kapitál 5 429 €
Vlastní kapitál -82 493 €
Kontaktní informace
Telefon(y) 0244451828, 0244633183, 0262318691, 0090211555, 0903211555
Mobile(y) 0903211555
Fax(y) 0244451863
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 4,551
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 4,112
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 2,652
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 2,578
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,578
7. Daňové pohledávky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 112
9. Jiné pohledávky (335A, 33XA, 371A, 374A, 375A, 378A) - /391A/ -38
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 1,460
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 2
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 1,458
C. Celkové výdaje (r. 75 r. 78) 439
C.1. Náklady příštích období dlouhodobé (381A, 382A) 439
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 4,551
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -83,070
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.IV. Zákonné rezervní fondy r. 88 + r. 89 2,013
A.IV.1. Zákonný rezervní fond nedělitelný fond (417A, 418, 421A, 422) 2,013
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -91,145
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -91,145
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -577
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 87,621
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 179
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 179
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 87,442
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 37,853
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 37,853
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 48,474
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,115
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Čistý obrat (část účetního tr. 6 dle zákona) 15,476
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 15,476
I. Příjmy z prodeje zboží (604, 607) 2,913
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 12,563
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 14,364
A. Náklady na nákup prodané zboží (504, 507) 2,284
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 1,281
D. Služby (účtová skupina 51) 8,903
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 306
G. Odpisy a ztráty ze snížení hodnoty na non-aktuální nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (r. 22 + r. 23) 1,590
G.1. Odpisy nehmotných aktiv a pozemků, budov a zařízení (551) 1,590
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 1,112
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 3,008
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 729
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 729
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -729
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 383
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 960
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 960
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) -577
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015