Vytvořte fakturu

PROFIS - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Obchodní název PROFIS
IČO 31376789
TIN 2020333997
DIČ SK2020333997
Datum vytvoření 08 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo PROFIS
Riazanská 66
83102
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 141 865 €
Zisk 7 326 €
Kapitál 35 594 €
Vlastní kapitál -726 €
Kontaktní informace
Email profis@profis-okna.sk
Telefon(y) 0243420545, 0243642092
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 33 + r. 74 57,910
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 11 + r. 21 0
A.II. Dlouhodobá hmotná aktiva celkem (r. 12 r. 20) 0
3. Samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí (022) - /082, 092A/ 0
B. Oběžná aktiva r. 34 + r. 41 + r. 53 + r. 66 + r. 71 57,910
B.I. Zásoby-sum (r. 35 r. 40) 4,709
B.I.1. Materiál (112, 119, 11X) - /191, 19X/ 4,709
B.III. Krátkodobé pohledávky-sum (r. 54 + r. 58 r. 65) 26,027
B.III.1. Obchodní pohledávky-sum (r. 55 r. 57) 26,027
1.c. Ostatní obchodní pohledávky (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,027
B.V. Finanční účty r. 72 + r. 73 27,174
B.V.1. Peníze, (211, 213, 21X) 3,188
2. Bankovní účty (221A, 22X +/- 261) 23,986
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 80 + r. 101 + r. 141 57,910
A. Equity r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 6,600
A.I. Kapitál-sum (r. 82 r. 84) 6,639
A.I.1. Základní kapitál (411 nebo +/- 491) 6,639
A.VII. Zisk / ztráta z minulých let r. 98 + r. 99 -7,365
A.VII.1. Nerozdělený zisk z minulých let (428) 18,859
2. Kumulované ztráty z předchozích let (/-/429) -26,224
A.VIII. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění /+-/ r. 01 - r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 7,326
B. Závazky line. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 50,849
B.I. Dlouhodobé závazky-sum (r. 103 + r. 107 r. 117) 2,753
9. Závazky ze sociálního fondu (472) 2,753
B.IV. Krátkodobé závazky-sum (r. 123 + r. 127 r. 135) 48,096
B.IV.1. Obchodní závazky součet (r. 124 r. 126) 1,017
1.c. Ostatní závazky z obchodování závazky (321A, 322A, 324A, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,017
5. Závazky ke společnosti a sdružení,(364, 365, 366, 367, 368, 398A, 478A, 479A) 33,892
6. Závazky k zaměstnancům (331, 333, 33X, 479A) 1,121
7. Závazky ze sociálního pojištění (336) 1,181
8. Daňové závazky a dotace (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 10,885
C. Celkové výdaje (r. 142 r. 145) 461
2. Výdaje příštích období kratkodobé (383A) 461
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 03-r. 09) 141,865
III. Příjmy z prodeje služeb (602, 606) 141,865
** Náklady hospodářské činnosti podél r. 11 + r. 12 + r. 13 + r.14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 132,665
B. Spotřeba materiálu, energie a jiné non-soupis položek dodávky (501, 502, 503) 82,878
D. Služby (účtová skupina 51) 10,827
E. Osobní náklady (r. 16 r. 19) 36,508
E.1. Mzdy a platy (521, 522) 26,896
3. Náklady na sociální pojištění (524, 525, 526) 9,466
4. Sociální náklady (527, 528) 146
F. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 212
I. Příspěvek pro nedobytných pohledávek (+/-) (547) 2,230
J. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 10
*** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 02 - r. 10) 9,200
* Přidané hodnoty (r. 03 + r. 04 + r. 05 + r. 06 + r. 07) - (r. 11 + r. 12 + r. 13 + r. 14) 48,160
** Výnosy z finančních činností celkem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Úrokové výnosy (r. 40 + r. 41) 1
2. Ostatní úrokové výnosy (662A) 1
**. Náklady na finanční činnosti, podél r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + r. 52 + r. 53 + r. 54 839
O. Zahraniční kurzové ztráty (563) 22
Q. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 817
*** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 29 - r. 45) -838
**** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 27 + r. 55) 8,362
R. Daň z příjmů (r. 58 + r. 59) 1,036
R.1. Daň z příjmu splatná (591, 595) 1,036
**** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 56 - r. 57 - r. 60) 7,326
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • IČO :31376789 TIN: 2020333997 DIČ: SK2020333997
 • Sídlo: PROFIS, Riazanská 66, 83102, Bratislava
 • Datum vytvoření: 08 Srpen 1994
 • Ředitelé:
  Osoba Funkce Sídlo Datum
  Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava 01.03.1999
  Jana Nováková Cintorínska 1 Sládkovičovo 925 21 02.12.2004
 • Vlastníci:
  Osoba Funkce Podíl Sídlo
  Ing. Pavol Grom 4 647 € (70%) Riazanská 66 Bratislava
  Jana Nováková 1 992 € (30%) Cintorínska 1 Sládkovičovo 925 21
  • Historie změn ve společnosti a prezentace obchodních rejstříků:
   02.12.2004Noví spoločníci:
   Jana Nováková Cintorínska 1 Sládkovičovo 925 21
   Nový štatutárny orgán:
   Jana Nováková Cintorínska 1 Sládkovičovo 925 21
   01.12.2004Zrušeny spoločníci:
   Jana Kusá Rezedová 14 Bratislava 821 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Jana Kusá Rezedová 14 Bratislava 821 01
   01.03.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Jana Kusá Rezedová 14 Bratislava 821 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Jana Kusá Rezedová 14 Bratislava 821 01
   28.02.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Emil Fitoš Trebišovská 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Stanislav Mečár Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Juraj Tóth Kmeťovo nám. 2 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Emil Fitoš Trebišovská 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Ing. Juraj Tóth Kmeťovo nám. 2 Bratislava
   08.08.1994Nové obchodné meno:
   PROFIS, s r.o.
   Nové sidlo:
   Riazanská 66 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná a sprostredkovateľská činnosť každého druhu mimo tých druhov, na ktoré sa vyžadujú špeciálne povolenia
   nákup a predaj tovaru - veľkoobchod a maloobchod
   nákup a predaj nehnuteľností
   sprostredkovanie výkonu služieb
   vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre uvedené stavby
   inžinierska a konzultačná činnosť v stavebníctve
   Noví spoločníci:
   Ing. Emil Fitoš Trebišovská 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Stanislav Mečár Palkovičova 3 Bratislava
   Ing. Juraj Tóth Kmeťovo nám. 2 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Emil Fitoš Trebišovská 15 Bratislava
   Ing. Pavol Grom Riazanská 66 Bratislava
   Ing. Juraj Tóth Kmeťovo nám. 2 Bratislava