Vytvořte fakturu

BRAIN EUROTRADE - Informace o firmě, finanční statistiky

Date of updating data: 07.03.2016
Basic information
Obchodní název BRAIN EUROTRADE
IČO 31376886
TIN 2020353742
Datum vytvoření 08 Srpen 1994
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo BRAIN EUROTRADE
Kopčianska 65
85101
Bratislava
Financial information
Prodej a příjem 7 020 €
Zisk -1 217 €
Kapitál 11 453 €
Vlastní kapitál 11 360 €
Date of updating data: 07.03.2016
ASSETS 2014
CELKOVÁ AKTIVA r. 02 + r. 14 0
A. Dlouhodobá aktiva r. 03 + r. 04 + r. 09 0
3. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 10,675
A.III. Dlouhodobá finanční aktiva celkem (r. 10-r. 13) 0
2. Ostatní dlouhodobá finanční aktiva (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 5,853
LIABILITIES 2014
CELKEM vlastní KAPITÁL A ZÁVAZKY r. 25 + r. 34 10,675
A. Equity r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 10,143
A.I. Podíl kapitálu r. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Podíl kapitálu a změny v základní kapitál (411 nebo +/- 419) nebo (+/- 491) 6,639
A.III. Fondy ze zisku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Nerozdělený zisk nebo kumulované ztráty z minulých let (428, /-/429) 4,057
A.VI. Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) r. 01 - r. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -1,217
B. Závazky line. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 532
B.IV. Krátkodobé závazky s výjimkou rezerv, úvěrů a dotace celkem (r. 39 r. 42) 532
B.IV.1. Krátkodobé závazky z obchodního styku (316A, 321A, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32X, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52
3. Daňové závazky a dotace (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Příjmy z hospodářské činnosti celkový součet (r. 02-r. 07) 7,020
II. Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb (601, 602, 606) 4,350
VI. Ostatní výnosy z hospodářské činnosti (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,670
* Náklady na hospodářskou činnost celkem celkem (r. 09-r. 17) 8,048
C. Služby (účtová skupina 51) 7,933
E. Daně a poplatky (účtová skupina 53) 85
I. Ostatní náklady na hospodářskou činnost (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 30
** Zisk / ztráta z provozní činnosti (+/-) (r. 01 - r. 08) -1,028
* Přidané hodnoty (r. 02 - r. 09) + (r. 03 + r. 04 + r. 05) - (r. 10 + r. 11) -3,583
* Výnosy z finanční činnosti celkem-součet (r. 21 r. 26) 0
* Náklady na finanční činnosti celkem-součet (r. 28 r. 33) 189
O. Ostatní náklady na finanční činnosti (568, 569) 189
** Zisk / ztráta z finanční činnosti (+/-) (r. 20 - r. 27) -189
** Zisk / ztráta za účetní období před zdaněním (+/-) (r. 18 + r. 34) -1,217
*** Zisk / ztráta za účetní období po zdanění (+/-) (r. 35 - r. 36 - r. 37) -1,217
Date of updating data: 07.03.2016
Date of updating data: 07.03.2016